Wetsvoorstel: Heel Nederland moet van het gas af

Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel waarmee huiseigenaren gedwongen kunnen worden om over te stappen op alternatieve energiebronnen, zo meldt RTL Z. Deze nieuwe wet maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Iedereen moet de komende decennia van het gas af, of huiseigenaren dit nou willen of niet.

Door Rose-Marie Mühren

Op dit moment zijn er 27 wijken in Nederland aangewezen als proefwijken. Over twee jaar moeten alle gemeenten een wijk aanwijzen die van het gas afgaat, zodat in 2030 anderhalf miljoen huizen losgekoppeld zijn van het gasnetwerk. In 2050 moet heel Nederland van het gas af zijn. De reden hiervoor is dat we door het verbranden van aardgas CO2 uitstoten, en dat versterkt de opwarming van de aarde. Daarnaast halen we ons aardgas nu nog vooral uit Groningen. Het oppompen van het gas leidt tot aardbevingen.

Wanneer men écht niet wil overstappen naar gasloos, is er nu nog geen probleem. Je hebt het recht om gas te houden, wanneer de rest van de wijk overstapt. Hier komt echter verandering in. In het Klimaatakkoord valt te lezen dat het vervallen van de gasaansluitplicht in de Energiewet wordt opgenomen en de netbeheerder de mogelijkheid en instrumenten krijgt om te gasuitsluiting uit te voeren. De nieuwe wetgeving treedt vermoedelijk begin 2021 in werking.

Geen extra geld

Wanneer men overstapt op een alternatieve energiebron, helpt het kabinet middels subsidies. Het zou de overstappers dus geen extra geld moeten kosten. Hoe dat bereikt gaat worden, is nog niet bekend. De Vereniging Eigen Huis, die woningeigenaren vertegenwoordigt, snapt waarom bewoners straks gedwongen kunnen worden, maar is er toch niet helemaal gerust op. Ze vragen zich af hoe bewoners financieel geholpen gaan worden, aangezien daar nog weinig over bekend is.

Volgens Diederik Samsom, voormalig politicus en klimaatexpert, is de wetswijziging nodig. Tot nu toe stond in de wet dat je recht had op een gasaansluiting, ook al was je de enige in de wijk, maar daar moet verandering in komen als we toe willen naar de energievoorziening van de toekomst, aldus Samsom.

Afname draagvlak

Uit de jaarlijkse enquête van Hier Klimaatbureau is gebleken dat het draagvlak voor een gasvrije samenleving is afgenomen. In 2018 was 57 procent voorstander, dit jaar nog maar 48 procent. Het aantal tegenstanders steeg juist hard; van 32 procent naar 43 procent.

Diederik Samsom laat weten dat de zorgen over de wetswijziging onnodig zijn. “[Een] wetswijzing gaat altijd gepaard met enorm veel voorwaarden” en “het moet sowieso in samenspraak met de bewoners”, aldus Samsom.