Wetsvoorstel eigen bijdrage door gedetineerden ingetrokken

Het wetsvoorstel betreffende de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting is deze week ingetrokken door minister Van der Steur. Het draagvlak bleek binnen het kabinet te beperkt.

De intrekking van het voorstel blijkt uit een brief van Van der Steur van afgelopen donderdag.

Het ging volgens wetsvoorstel 34068 om een bijdrage van zestien euro per dag met een maximum van twee jaar. Aangezien ongeveer de helft van alle gedetineerden korter dan een maand in de cel zit, zou de bijdrage in de meeste gevallen onder de 500 euro uitkomen.

De grootste bezwaren tegen het wetsvoorstel werden vorig jaar al geuit. Het CDA vreesde dat ex-gevangenen weer in hun oude patroon terugvallen als ze op kosten worden gejaagd. “Wij zijn bezorgd dat recidive toeneemt bij mensen die met schulden uit de gevangenis komen”, aldus CDA-Kamerlid Oskam. Volgens SP-Kamerlid Kooiman ging het enkel om geld. “Dit is niet om Nederland veiliger te maken, maar om de staatskas te spekken.”