Wetsvoorstel: beboet ouders pestende kinderen

Als kinderen het leven van andere kinderen zuur maken, moeten hun ouders daar dan voor boeten? Die vraag rees na een opmerkelijk wetsvoorstel in de Verenigde Staten.

In het plaatsje Wisconsin Rapids in de Amerikaanse staat Winsconsin kunnen ouders binnenkort wellicht een boete van 313 dollar op de deurmat krijgen als hun kinderen een ander kind pesten. Daarmee treedt de stad in de voetsporen van twee andere Amerikaanse steden, die al eerder eenzelfde regeling invoerden.

De boete is vooral bedoeld als afschrikwekkend middel. ‘If we help one kid, that’s a win,’ vertelt de plaatselijke politiechef aan de Winsconsin Rapids Tribune.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs blijkt dat jaarlijks eenvijfde van de twaalf- tot achttienjarige scholieren wordt gepest. In 2018 zegt tien procent van de kinderen in het Nederlands basisonderwijs dat zij minstens een keer per maand slachtoffer zijn geweest van pesten (zeven procent maandelijks, drie procent wekelijks).