Wet betaalbare huur van kracht: regulering van middenhuurprijzen

Verhuurders hebben vanaf 1 juli 2024 te maken met strengere regels ingeval zij de huur willen verhogen. Zo moeten huurhuizen in de vrije sector betaalbaarder worden.

De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat meer huurhuizen onder het puntenstelsel vallen, waardoor verhuurders de huurprijzen minder kunnen verhogen. Het puntenstelsel houdt in dat huurhuizen punten krijgen voor verschillende onderdelen, zoals oppervlakte, energiezuinigheid en WOZ-waarde. De kwaliteit van de huurwoning of kamer wordt op deze manier uitgedrukt in een aantal punten. Het aantal punten van een huis bepaalt de maximale huur.

Dit systeem bestaat al langer, maar vanaf 1 juli 2024 vallen ook huizen in een wat duurder segment hier onder. Door de nieuwe wet gaat de huur van ongeveer 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro per maand omlaag.

Gemeenten kunnen ingrijpen als er alsnog te veel huur wordt gevraagd en kunnen zelfs een boete gaan opleggen. Voorheen was er weinig dat verhuurders tegenhield om de huur te verhogen. Het enige dat kon gebeuren was dat een huurder in de eerste  zes maanden via de Huurcommissie een huurverlaging afdwong. De regels worden nu dus behoorlijk aangescherpt.

Bestaande contracten

Er is altijd gezegd dat de nieuwe wet enkel van toepassing zou zijn voor nieuwe huurcontracten, die dus na de ingangsdatum van de wet worden aangegaan. Zittende huurders kunnen hierdoor geen huurverlaging opeisen zodra de wet van kracht is (bij middenhuurwoningen met een puntenaantal van tussen de 144 en 186 punten).

De wet geldt echter ook voor bestaande contracten ingeval het een woning met minder dan 144 punten betreft (de categorie sociale huurwoningen). Er geldt wel een overgangsperiode: huurders van zo’n woning kunnen pas een jaar nadat de wet is ingegaan naar de Huurcommissie stappen voor een huurverlaging.