Voortzetting pedofielenvereniging Martijn: OM grijpt in

Naar aanleiding van twee aangiftes is het OM begonnen met de strafrechtelijke vervolging tegen drie oud-leden van de vereniging Martijn. Deze vereniging is in 2014 door de Hoge Raad verboden. Uit onderzoek blijkt nu dat de oud-leden hun activiteiten hebben voortgezet door het verspreiden van e-mails met tips over kindermisbruik.

Door Jessie van Meerkerk

Vereniging Martijn is in 2014 verboden door de Hoge Raad wegens ‘verheerlijking en propagering’ van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Onlangs is echter aan het licht gekomen dat een aantal oud-leden en oud-bestuursleden zijn doorgegaan met hun praktijken. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt namelijk dat er e-mails worden verstuurd tussen de voormalige leden van de vereniging, waarin tips worden gedeeld over kindermisbruik.  Ook schijnt er een uitgebreid handboek te zijn gedeeld waarin tot in detail wordt beschreven hoe je kinderen kunt vinden om ze vervolgens te misbruiken. Om toegang te krijgen tot deze besloten e-maillijst moesten de leden schriftelijk bevestigen dat zij voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen waren. Na deze ontdekking is de e-maillijst omgezet in een online publiek prikbord waar de ingezonden berichten worden gepubliceerd.

Vervolging OM

Het OM heeft onlangs bevestigd de strafrechtelijke vervolging in te gaan zetten tegen de voormalige leden van de vereniging. Het OM is tot dit besluit gekomen na aangifte van onder andere de stichting Strijd Tegen Misbruik in 2019. De vervolging is gebaseerd op artikel 140 lid 2 Wetboek van Strafrecht: deelneming aan de voortzetting van een verboden vereniging. De rechter zal zich moeten gaan buigen over de vraag wanneer er precies sprake is van voortzetting van een verboden vereniging. Ook moet worden gekeken naar de verhouding met het recht op vrijheid van meningsuiting. Oud-voorzitter van de vereniging, Marthijn Uittenbogaard, meent namelijk dat hier geen sprake is van voortzetting van de vereniging, maar dat hij enkel zijn mening heeft geuit in een aantal e-mails.

Verboden vereniging

Het OM heeft de vereniging Martijn al eerder voor de rechter gesleept. In 2012 heeft de rechter in eerste aanleg de vereniging verboden, op grond van de fundamentele inbreuk die de vereniging maakte op de rechten van het kind. Het gerechtshof heeft deze uitspraak in 2013 weer teruggedraaid.  Het hof wilde de vereniging niet verbieden, aangezien het van mening was dat de fundamentele vrijheid van vergadering en vereniging zwaarder woog dan het verheerlijken van seksueel contact met kinderen. Volgens het hof hoorde daar ook bij dat mensen “opvattingen voor lief nemen die in brede kring worden verafschuwd”. Een jaar na deze uitspraak verbood de Hoge Raad de vereniging alsnog. Het inperken van het grondrecht van vergadering en vereniging was in deze situatie toegestaan op basis van Nederlandse verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.