Voortaan voetnoten in uitspraken Hoge Raad

De Hoge Raad wil meer eenheid in zijn uitspraken. Een eerste stap werd kort geleden al gezet met een uniform format voor uitspraken voor de rechtsgebieden straf, civiel en belasting. Nu wordt nog een nieuwe maatregel doorgevoerd.

Dat betreft het gebruik van voetnoten met verwijzingen naar jurisprudentie en regelgeving. Verwijzingen verdwijnen daarmee uit de tekst zelf, waardoor de uitspraken overzichtelijker en beter leesbaar worden. Prettig nieuws voor de praktijk én studenten.

Als reactie op het nieuws werd op LinkedIn gepleit voor het opnemen van literatuurverwijzingen in voetnoten, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren.

Lees ook: Recensie: De kleine Hoge Raad voor Dummies