Voorstel D66: de overheid moet verplicht begrijpelijke taal gebruiken

De overheid moet wettelijk worden verplicht om begrijpelijke taal te gebruiken.  D66 doet hiervoor een voorstel, dat gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer. Zo blijkt de noodzaak van begrijpelijke taal uit verschillende onderzoeken van de Nationale ombudsman.

Onderzoek

De Nationale ombudsman, een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties, heeft verschillende onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt de noodzaak van het gebruik van begrijpelijke taal door de overheid. Zo begrijpen veel mensen brieven en formulieren niet. Door het recht op begrijpelijke taal wettelijk vast te leggen, verdwijnt de vrijblijvendheid voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsinstanties om begrijpelijke taal te gebruiken.

Belletje rinkelen

Door de overheid wordt al jaren aandacht besteed aan het gebruik van begrijpelijke taal. Zo zijn er richtlijnen die aangeven dat de overheid herkenbaar en transparant moet zijn voor de burgers. Verder worden er cursussen gegeven aan ambtenaren.

Toch hebben veel mensen alsnog moeite om de taal van de overheidsinstanties te begrijpen. Zo was er vorige week een actie bij een vergadering van Provinciale Staten in Overijssel. Hier werd een belletje gerinkeld door de mensen op de publieke tribune, als zij een moeilijk woord hoorden.

Andere landen

In andere landen is het recht op begrijpelijke taal vanuit de overheid al wettelijk vastgelegd. Zo is er in Nieuw-Zeeland sinds 2022 een wet die bepaalt hoe de overheid toegankelijke taal kan gebruiken. Verder regelt deze wet dat ambtenaren getraind worden in het gebruik van begrijpelijke taal. Ook in de Verenigde Staten is er een vergelijkbare wet.