VNG: uitstel inwerkingtreding Omgevingswet niet aan de orde

De Omgevingswet zal op 1 juli 2022 in werking treden. Gemeenten en andere decentrale overheden moeten zich hierop voorbereiden. In dit artikel wordt aangegeven wat de stand van zaken daarvan is. 

Door Bo Geurts

De Omgevingswet moet ondersteuning bieden bij maatschappelijke opgaven. De nieuwe wet is een grote opgave en bij inwerkingtreding zal nog niet alles af zijn. Echter, met een goede voorbereiding kan bij inwerkingtreding direct worden gestart met het werken met de wet. Een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is bijvoorbeeld van belang. Alle partijen hebben zich tot nu toe ingezet om het DSO op het niveau te krijgen dat nodig is voor de inwerkingtreding van de wet. Het gaat daarbij om functionaliteiten van de landelijke voorziening van het DSO, de applicaties van softwareleveranciers, de toename van het aantal aansluitingen door gemeenten, de omvang van grote geo-bestanden, de uitwisseling van omgevingsdocumenten tussen softwareleveranciers en het integraal en juridisch houdbaar presenteren van regels.

Momenteel vinden er wel nog storingen plaats in het DSO. Dit komt doordat gemeenten het DSO tegelijkertijd gebruiken. De komende tijd ligt de prioriteit dan ook op het vergroten van de stabiliteit en robuustheid van het DSO. Door de storingen loopt het oefenen niet vlekkeloos, maar de VNG hamert erop ermee te blijven oefenen zodat gemeenten inzicht krijgen in wat er nog aangepast moet worden voor inwerkingtreding.

Uitstel?

Volgens de VNG is het vanwege de maatschappelijke opgaven van groot belang dat de Omgevingswet in werking treedt. Mogelijk uitstel is dan ook volgens de VNG niet aan de orde.