Vertrouwenscrisis bij de politie, aanpak misdaad onder druk

De aanpak van zware misdaad is ernstig in gevaar door een vertrouwenscrisis bij de politie, zo meldt het NRC. De hoogoplopende vertrouwenscrisis woedt tussen politieagenten binnen de Landelijke Eenheid. De Landelijke Eenheid is belast met de aanpak van zware criminaliteit en terrorisme.

Door Winand Kuiper

Het NRC heeft uit klachten van betrokken agenten geconcludeerd dat de crisis het inlichtingenwerk ernstig belemmert. Agenten laten weten dat vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en machtsmisbruik niet vreemd zijn binnen de Landelijke Eenheid.

De agenten melden daarnaast dat er sprake is van gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden tegen vooral Turkse en Marokkaanse collega’s. Saillant detail is dat de eenheid momenteel veelal gebruikmaakt van Turkse en Marokkaanse teamleden en informanten. De recente benoeming van een nieuwe teamchef in Polen wordt in het licht van de discriminatie niet begrepen binnen de Landelijke Eenheid, aangezien het juist deze persoon is die zich met regelmaat schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

Wat ook niet goed uitkomt, is dat de teamchef die belast is met de internationale informatie-uitwisseling en begeleiding van liaison-officers, na een arbeidsconflict nu al een maand thuiszit en geen vertrouwen meer heeft in de leiding van de eenheid. De teamchef was onder meer verantwoordelijk voor operaties in de strijd tegen het smokkelen van cocaïne. Het ging hierbij om operaties in zowel Spanje als Colombia. Voor zijn werk ten behoeve van de samenwerking tussen Nederland en Spanje is de teamchef onlangs nog gedecoreerd door de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken.

Lekken

Ook stellen de werknemers van de Landelijke Eenheid dat er sprake is van onprofessioneel inlichtingenwerk, waardoor de identiteiten van twee informanten uitlekten naar de onderwereld. De informanten hebben dit met hun leven moeten bekopen, zo stellen de werknemers.

Dat de informanten zijn omgekomen door slecht inlichtingenwerk werd eerder al door de chef van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) als onwaar bestempeld. De DLIO heeft na onderzoek de conclusie getrokken dat de mensen van de DLIO niet verwijtbaar hebben gehandeld in die zaak.

Hoe nu verder?

De voorzitters van de twee grootste politiebonden eisen na het onderzoek van het NRC een onafhankelijk en besloten onderzoek. Ze willen dat korpschef Erik Akerboom een onderzoek laat uitvoeren door de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Inspectie Justitie en Veiligheid.