‘Verschil in kapperstarieven voor mannen en vrouwen is discriminatie’

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht wanneer kapperszaken hogere tarieven rekenen voor vrouwen dan voor mannen. Dit oordeelt het College naar aanleiding van een klacht van een 33-jarige vrouw.

Door Rose-Marie Mühren

De vrouw stapte naar het College, omdat zij voor een behandeling bij een aantal vestigingen van de kapsalons van Tony & Guy en bij de door Wave geëxploiteerde kapsalons Cosmo Hairstyling meer moet betalen dan mannelijke klanten. Het viel haar op dat ze als vrouw bij sommige kapsalons tot wel twintig euro meer moest betalen dan mannen. Vrouwen zouden niet kunnen kiezen voor een kortere en goedkopere behandeling, terwijl mannen die keuze wel hebben. Zij vindt dit discriminatie op grond van geslacht.

De kappersbedrijven in kwestie geven aan dat de prijsverschillen verklaarbaar zijn. De behandelingen voor vrouwen zijn uitgebreider en tijdsintensiever dan de behandelingen voor mannen en om die reden zijn de prijzen ook hoger, aldus de bedrijven. Wave International Hairstyling vindt dat een lagere prijs voor vrouwen afdoet aan de luxe formule van de kapsalon en de kwaliteit van de behandeling. Het bedrijf stelt echter wel dat verzoeken van vrouwen voor een beperkter en goedkopere behandeling bespreekbaar zijn.

Oordeel College

De geringe keuzevrijheid voor vrouwen dwingt vrouwen in de richting van de langere en uitvoeriger behandeling met hogere prijs, ook als hun kapsel niet zo’n uitvoeriger behandeling nodig heeft, zo oordeelt het College. In zo’n geval wordt het geslacht van de klant bepalend bij het aanbod van kappersbehandelingen en het daaraan gekoppelde prijsbeleid, waarmee sprake is van een direct onderscheid op grond van geslacht. Dit is verboden, tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering, maar daarvan is in dit geval geen sprake.

Het College beveelt Tony & Guy Holland B.V. en Wave International Hairstyling B.V. aan om op hun prijslijsten de inhoud en elementen van de behandeling te omschrijven en de tarieven alleen daaraan te koppelen. Zo voorkomen de bedrijven dat de suggestie wordt gewekt dat een bepaalde kappersbehandeling alleen wordt aangeboden voor personen van één bepaald geslacht.

Het oordeel van het College is gezaghebbend, maar niet bindend. Wel worden de oordelen van het College in de meeste gevallen opgevolgd.