Verkochte woning blijkt bijgebouw

Een man uit het Noord-Brabantse Asten wilde onlangs zijn woning verkopen, maar dat werd onverwachts een lastige klus: het huis blijkt namelijk een verkeerde bestemming te hebben in het bestemmingsplan. Daardoor staat het gebouw aangevinkt als bijgebouw en niet als woning.

Door Winand Kuiper

De woning wordt als sinds de bouw in 1964 gezien als woning en veranderde sindsdien vijfmaal van eigenaar, zonder dat daarbij ooit een discussie ontstond over de bestemming. Ook uit het kadaster en de eigendomsakte was nooit iets opvallends naar voren gekomen.

De makelaar van de verkoper stelt in het Algemeen Dagblad dat de oorspronkelijke bouwers van de woning een vergunning hadden aangevraagd om een stuk aan te bouwen aan hun woning. Bij de gemeente zouden ze hebben aangegeven dat het om een apart huis ging, maar de medewerker van de gemeente labelde dit uiteindelijk als ‘aanbouw’.

Opties

Dat betekent dat de Astenaar nu met een onverkoopbare woning zit. Welke opties heeft hij?

Allereerst kan er mogelijk een ontheffing aangevraagd worden. Via artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo hebben gemeenten de mogelijkheid om een binnenplanse afwijking in een bestemmingsplan op te nemen. Voor de Astenaar is het dus de vraag of het geldende bestemmingsplan deze afwijking bevat en of de Astenaar gebruik kan maken van de afwijking.

Daarnaast kan hij een omgevingsvergunning aanvragen om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo opent de mogelijkheid om via een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. De Astenaar zal hiervoor een aanvraag moeten indien voor een omgevingsvergunning. Het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de bestemming mag dan niet in strijd zijn met de goede ruimtelijke ordening.  Het nadeel is dat deze procedure lang kan duren.

On hold

Welke optie het ook gaat worden, voor de Astenaar dringt de tijd. De potentiële kopers, die door hun onderzoek de verkeerde bestemming van het pand aan het licht brachten, willen maximaal een half jaar wachten op een eventuele wijziging van de bestemming.