Verknipt

Op 5 maart reed een 55-jarige veroordeelde tegen een politieagent aan die hem wilde aanhouden wegens het doorknippen van zijn enkelband. De veroordeelde zat thuis met een enkelband na 18 jaar en 10 maanden van zijn straf uitgezeten te hebben. Is het doorknippen van een enkelband strafbaar? 

Door Sam van den Akker

Op zichzelf staat er geen bepaling in het Wetboek van Strafrecht die rechtstreeks een koppeling maakt met het object enkelband, evenmin hebben wij een strafbepaling dat verband houdt met het ontsnappen uit een gevangenis. Doch hebben wij in ons Wetboek van Strafrecht artikel 350 waarin is opgenomen:

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.’’

Om de strafbepaling te ontleden kan het in stukken gehakt worden. De man (hij die) knipte zijn enkelband door (opzettelijk– aannemende dat er geen contra-indicaties zijn) terwijl die enkelband eigendom is van de Staat en daarvoor geen toestemming is gegeven (wederrechtelijk– aannemende dat er geen contra-indicaties zijn), terwijl dat knippen de enkelband beschadigt.

Deze simplistische uitleg zal leiden tot de conclusie dat de man schuldig kan worden bevonden aan vernieling en zo een veroordeling aan zijn broek -in plaats van aan zijn enkel- kan krijgen. De Staat kan zich daarnaast voegen in het strafproces als benadeelde partij; de reparatie van de enkelband zal niet goedkoop zijn.

De reden van het doorknippen? De man was gefrustreerd omdat hij geen uitkering kon krijgen.