Vergoedingen caissière na onterecht ontslag wegens diefstal armband

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt dat een caissière ten onrechte op staande voet is ontslagen. Niet staat vast dat zij een verloren armband van een klant heeft weggenomen. Aan de (inmiddels voormalige) caissière wordt onder meer een billijke vergoeding toegekend.

Door Özge Tatar

Eerder werd de caissière van de Jumbo ontslagen voor het wegnemen van een verloren armband van een klant. Dit was de conclusie die volgde na het onderzoek van een ingeschakelde bedrijfsrechercheur van de Jumbo. Alle ontstane schade werd op de caissière verhaald. De caissière stapte vervolgens naar de kantonrechter. Afgelopen jaar werd de procedure bij de kantonrechter gevoerd, waarna de kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven. Volgens de kantonrechter was er sprake van een dringende reden en dus werd het ontslag in stand gelaten. De caissière kon zich echter niet met dit oordeel verenigen en stelde daarom beroep in tegen deze uitspraak.

Onterecht ontslag

In hoger beroep komt vast te staan dat de caissière iets uit het kastje van de servicebalie heeft gepakt, nadat zij de armband in het kastje had opgeborgen. Dit volgt uit het camerabeelden. Volgens de caissière is het camerasysteem (camera met bewegingssensor) niet betrouwbaar, omdat de camerabeelden niet aaneensluitend zijn. Ook reageert het camerasysteem niet altijd op beweging, wat zou betekenen dat niet alle opnames zijn bewaard. Het is daarom mogelijk dat de camera niet heeft waargenomen dat een derde de armband heeft weggenomen. Daarop komt de Jumbo met een toelichting op de werking van het camerasysteem.

Het Hof in Den Haag oordeelt dat fouten in het camerasysteem en de software niet zijn uit te sluiten. Het camerasysteem werkt bovendien niet absoluut, omdat slechts de beelden die voldoen aan de bewegingsdrempel worden bewaard. Jumbo heeft niet aangetoond dat er sprake is van een correcte en volledige werking van het camerasysteem. Dit betekent dat er onvoldoende zekerheid is dat de armband door de caissière is weggenomen, in plaats van door een andere persoon. Het hof oordeelt, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat er geen dringende reden is voor het ontslag op staande voet. Er staat niet vast dat de caissière de armband heeft gestolen.

Toekenning vergoedingen

De caissière verzoekt in hoger beroep geen herstel van de arbeidsovereenkomst, maar enkel het toekennen van een billijke vergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding houdt het hof onder meer rekening met de financiële gevolgen, duur van de arbeidsovereenkomst en de leeftijd van de caissière. Verder ligt het geheel in de risicosfeer van de Jumbo dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het onterecht gegeven ontslag kan de Jumbo ernstig worden verweten. Vervolgens houdt het hof rekening met de vermoedelijk beperkte mogelijkheden om een vergelijkbare baan te verkrijgen bij een supermarkt elders in haar woonomgeving. Alles overwegend komt het hof tot een billijke vergoeding vanvijftigduizend euro. Daarboven dient de Jumbo ruim drieduizend euro terug te betalen, dat de caissière bij uitvoering van de uitspraak van de kantonrechter had voldaan. Naast deze bedragen moet een vergoeding worden betaald wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst. Tot slot wordt er ruim 10.500 euro aan transitievergoeding toegekend, vermeerderd met wettelijke rente. Of de Jumbo tegen deze uitspraak in cassatie gaat, is nog niet duidelijk.