Vergoeding bij vertraging NS

Je zit te wachten op station Utrecht Centraal op de trein naar Amsterdam Centraal. Het is 18.22 uur. Om 18.23 uur gaat je trein. Maar dan hoor je uit de speakers: ‘’Dames en heren, de intercity van 18.23 uur naar Amsterdam Centraal vertrekt over enkele minuten.’’ Je baalt, alweer vertraging. Je weet nooit hoe lang die ‘enkele minuten’ gaan duren. Bij een vertraging van een vlucht kun je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen. Maar dit is ook zo bij de NS! Hoe? Dat lees je hier.

Door Marieke Braad

Bij een binnenlandse reis met de NS kan er bij een vertraging een aanvraag worden ingediend voor een vergoeding. Dit kan alleen bij een vertraging langer dan dertig minuten. De vergoeding die wordt uitgegeven door de NS hangt af van de duur van de vertraging en van het vervoerbewijs. Indien bij de berekening van de vergoeding komt vast te staan dat de reiziger recht heeft op een vergoeding minder dan 2,30 euro, dan stort de NS het geld niet terug.

Voorwaarden voor een vergoeding
Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan de vergoedingen. De NS kan niet zomaar geld terugstorten naar de reizigers. De reiziger heeft namelijk geen recht op een vergoeding indien de vertraging minder is dan dertig minuten, de NS vooraf een langere reistijd aangekondigd heeft of in gevallen van overmacht, bijvoorbeeld een stroomstoring. Als de vertraging veroorzaakt is door een andere vervoerder dan NS of de reiziger niet heeft in-of uitgecheckt, geldt het recht op vergoeding ook niet. Klik hier voor alle voorwaarden.

Aanvragen vergoeding
Online op de website van de NS kan de aanvraag voor een vergoeding worden ingediend. Het is een online formulier waar de reisdatum, vertrektijd volgens dienstregeling, het vervoersbewijs, de stations en de vraag of het eindstation is bereikt kunnen worden ingevuld. Daarnaast kan er ook een papieren formulier worden ingevuld. De verwerking duurt echter langer. Het formulier is te krijgen bij de balies op de NS-stations.

Hoeveel geld krijg ik terug?
Hoeveel geld je uiteindelijk terugkrijgt, hangt af van het abonnement dat je hebt en de duur van de vertraging. Zo krijg je bij een Dal Vrij abonnement en 30 t/m 59 minuten vertraging slechts 1/36ᵉ deel van de ritprijs vergoed. Bij een OV-chipkaart krijg je bij een vertraging van 30 t/m 59 minuten de helft van de ritprijs vergoed en bij een vertraging langer dan een uur zelfs de geheel ritprijs. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen.

De Intercity direct
Bij de Intercity direct tussen Breda en Amsterdam Centraal kan er al een vergoeding worden aangevraagd bij een vertraging vanaf vijftien minuten. Bij een vertraging vanaf dertig minuten heeft de reiziger dan recht op het gehele bedrag van de reis. Zie hier de voorwaarden voor vergoeding bij de Intercity direct.