Verbod op nepreviews, neplikes en nepvolgers

Het zal niet lang meer mogelijk zijn voor bedrijven om nepreviews of neplikes op hun social media te gebruiken. Met een nieuw wetsvoorstel dat de Tweede Kamer heeft ingediend, zullen bedrijven verplicht worden om hun klanten ervan te verzekeren dat de gegeven beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van producten.

Door Noortje Figee

Nepreviews en neplikes kunnen de consument immers misleiden. Een negatieve review levert mogelijk minder verkopen op, terwijl de consument bij veel positieve beoordelingen of bijvoorbeeld veel likes op Instagram eerder geneigd zal zijn tot het doen van een aankoop. Deze aankoopbeslissing kan echter gebaseerd zijn op valse informatie.

Wetsvoorstel

Om deze misleiding van de consument tegen te gaan, volgt nu een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie. Deze richtlijn vraagt om betere handhaving van regels voor de consumentenbescherming. Uit overweging 47 van deze richtlijn blijkt hoe belangrijk beoordelingen en aanbevelingen voor consumenten zijn en dat handelaren daarom geen gebruik mogen maken van oneerlijke handelspraktijken door het geven van valse positieve dan wel negatieve reviews. Overweging 49 spitst dit nog eens verder toe op de likes die via social media kunnen worden gegeven.

Als het wetsvoorstel door de Tweede en de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan zullen bedrijven dus geen gebruik meer mogen maken van misleidende praktijken. Plaatsen zij toch een nepreview, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft zelf al aangegeven om actief op te treden tegen bedrijven die handelen in nepreviews, neplikes en nepvolgers.

Lees ook: ECLI:NL:RBROT:2019:1389 (Is een negatieve review op Facebook een onrechtmatige daad?)