Verandering minimumloon per 1 juli

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21-jarigen gaat extra omhoog. Dat meldt rechtennieuws.

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband – exclusief vakantiegeld – wordt per 1 juli 2017:

  • € 1.565,40 per maand;
  • € 361,25 per week;
  • € 72,25 per dag.

In dit verband is deze factsheet van belang.