Veiligheidsplan in Rotterdam voor middelbare scholen en mbo’s

De gemeente Rotterdam komt met een nieuw veiligheidsplan dat ingaat voor scholen wanneer zij weer opengaan als de coronamaatregelen worden versoepeld. De maatregelen zijn bedoeld om de sociale veiligheid op middelbare scholen en mbo’s te verbeteren. De laatste tijd nam het aantal agressiezaken en steekincidenten tussen jongeren in Rotterdam ernstig toe.

Door Bibi Santpoort

Het veiligheidsplan van de gemeente Rotterdam bestaat uit vijftien maatregelen die bedoeld zijn om het geweld onder jongeren die nog op de middelbare school of het mbo zitten aan te pakken. De onderwijswethouder van Rotterdam, Said Kasmi, stelt dat het aantal incidenten de laatste tijd erg toeneemt. Niet altijd zijn deze incidenten ook in of nabij de school, maar vaak zitten de daders en slachtoffers nog wel op school en raken scholen zo dus toch bij deze incidenten betrokken. Het plan zal jaarlijks zo’n 160.000 euro kosten.

De maatregelen

De vijftien maatregelen bestaan onder andere uit maatregelen die het toezicht rond de scholen verhogen. Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen extra toezicht houden rond ‘probleemscholen’. Deze scholen worden door schoolbesturen als het meest problematisch gezien omdat hier vaak dealers of loverboys rondhangen. Verder komt er geld beschikbaar om trainingen te geven aan docenten over hoe om te gaan met agressie en de straatcultuur die onder de jongeren speelt. Ook komen er proefprojecten met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond die ervoor zouden moeten zorgen dat scholen meer worden betrokken bij leerlingen die achter de tralies belanden.

Messenprobleem

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, kwam al eerder met een plan om steekincidenten onder jongeren aan te pakken. Als minderjarigen voor het eerst worden opgepakt met een mes op zak, dan krijgen hun ouders een last onder dwangsom opgelegd. Bij de tweede keer wordt aan de ouders een boete van 2.500 euro opgelegd. Deze boete zou een financiële prikkel moeten zijn voor ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de minderjarigen. Volgens medewerkers van de gemeente die onderzoek doen naar het feit dat zo veel jongeren in Rotterdam bij zich dragen, ligt de oorzaak onder andere bij ‘drill-muziek’. In deze rapmuziek wordt het dragen van messen opgehemeld. Dit resulteert volgens de burgemeester in jongeren van dertien, veertien en vijftien jaar die een mes op zak hebben.