Veertig uur taakstraf voor beledigen koningin Máxima

Een 63-jarige man uit Utrecht is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur wegens belediging. De Utrechtenaar beledigde in oktober 2019 namelijk niemand minder dan koningin Máxima.

Door Sophie Karatzas

De Utrechtenaar stond op 22 oktober 2019 tussen een groepje mensen, waarvan één een bekeuring kreeg voor een strafbaar feit. In het bijzijn van de politieagenten die de boete uitschreven, begon de Utrechtenaar koningin Máxima uit te schelden. De agenten waarschuwden de man meerdere keren dat dergelijke uitlatingen strafbaar zijn, maar desondanks hield hij vol dat koningin Máxima een ‘k*hoer’, de ‘dochter van een moordenaar’ en een ‘k*wijf’ is.

Hoewel koningin Máxima de beledigingen niet heeft gehoord en hier geen klacht over heeft ingediend, oordeelde de politierechter dat de uitlatingen van de man alsnog strafbaar zijn. De bewoordingen van de man dragen namelijk niet bij aan het publieke debat, waardoor ze niet onder het recht op vrijheid van meningsuiting vallen. De politierechter volgde hiermee het standpunt van de officier van justitie. “Deze woorden gaan zodanig ver dat dit niet geaccepteerd hoeft te worden”, aldus de politierechter.

Hoewel de officier van justitie een celstraf eiste, was de politierechter van oordeel dat een gevangenisstraf in de onderhavige zaak niet proportioneel is. Omdat de man nog in zijn proeftijd zat van een andere doch soortgelijke veroordeling, was alleen een geldboete echter ook niet op zijn plek volgens de politierechter. Dientengevolge werd de Utrechtenaar een taakstraf van veertig uur opgelegd.

Juridisch kader

In april 2018 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met de schrapping uit het Wetboek van Strafrecht van het toen nog geldende verbod op majesteitsschennis en het beledigen van een bevriend staatshoofd. Als gevolg hiervan staat majesteitsschennis niet langer strafbaar gesteld in een apart wetsartikel en valt het beledigen van de koning nu onder dezelfde categorie als het beledigen van een ambtenaar in functie.

Voor het beledigen van een ambtenaar in functie, zoals een politieagent, ambulancepersoneel en een militair, kan iemand vier maanden gevangenisstraf krijgen (artikel 266 juncto artikel 267 Wetboek van Strafrecht). Voor de wetswijziging kon majesteitsschennis daarentegen maximaal vijf jaar celstraf met zich meebrengen.

Majesteitsschennis in het verleden

Het is niet de eerste keer dat iemand een straf opgelegd krijgt wegens het beledigen van de koningin. Zo legde de rechter in 2007 een boete van 400 euro en zeven dagen gevangenisstraf op aan een 47-jarige dakloze man, die zich schuldig had gemaakt aan majesteitsschennis. Hij had koningin Beatrix niet alleen uitgemaakt voor ‘hoer’ in het bijzijn van politieagenten, maar ook aan deze agenten verteld welke seksuele handelingen hij met haar wilde verrichten.

Verder werd een zwakbegaafde man in 2012 veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een gevangenisstraf van negentig dagen, waarvan 77 voorwaardelijk. De man had koningin Beatrix beledigd door haar naar de hel te wensen en dreigbrieven gestuurd naar de burgemeesters van verschillende steden die Koninginnedag vierden.

In 2013 werd een andere man veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf wegens majesteitsschennis, nadat hij een waxinelichthouder naar de Gouden Koets had gegooid.