Veel fouten bij uitschrijven coronaboetes

Ongeveer de helft van de uitgeschreven coronaboetes is niet compleet, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). De omschrijving van de overtreding is niet duidelijk genoeg, documentatie ontbreekt of de persoonsgegevens kloppen niet.

Op peildatum 10 mei waren er 18.200 boetes uitgeschreven. In de eerste weken van de coronamaatregelen, waarbij agenten en handhavers controleerden op onder meer de grootte van groepen mensen en het bewaren van anderhalve meter afstand, moest zestig procent van de uitgeschreven boetes worden gecorrigeerd. Na verduidelijking van de werkinstructie zwakte dit af naar veertig procent.

Het OM heeft inmiddels bij 7.400 van de ruim achttienduizend boetes vastgesteld dat ze terecht zijn uitgeschreven. Deze mensen krijgen een strafbeschikking. Van hen hebben tot op heden slechts zo’n zeventig personen bezwaar aangetekend.

‘Ik had wel meer bezwaarschriften verwacht,’ zegt hoogleraar strafrecht Theo de Roos tegen NOS. ‘Ik vermoed dat mensen niet weten wat de consequenties zijn. Ze denken dat ze er met het betalen van de boete vanaf zijn en realiseren zich niet dat een strafblad gevolgen kan hebben voor hun toekomstige loopbaan.’ Volgens De Roos moet voor burgers duidelijk zijn waar ze aan toe zijn en de corona noodverordening biedt die duidelijkheid niet. ‘Ik moedig iedereen aan hiertegen te procederen.’

Corona misdrijven

Los van de boetes voor overtredingen heeft het OM 207 zaken in behandeling waarbij het om corona misdrijven gaat, er zijn inmiddels 164 personen gedagvaard. Het gaat daarbij onder meer om geweld tegen ziekenhuispersoneel en winkeldiefstal waarbij personen of agenten in het gezicht zijn gespuugd.