Vanaf 1 juli 2019 gaat het wettelijk minimumloon omhoog

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben momenteel recht op het wettelijk minimumloon en werknemers jonger dan 22 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon. Dit gaat veranderen.

Door Donny Buisman

Per 1 juli 2019 heeft de overheid de leeftijd waarop werknemers het wettelijk minimumloon (in plaats van het minimumjeugdloon) krijgen verlaagd naar 21 jaar. Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwe wettelijk minimumloon aan het begin van deze maand gepubliceerd in de Staatscourant. Dit gaat omhoog met 1,23 procent ten opzichte van het minimumloon dat sinds 1 januari 2019 geldt.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek (meestal: 38 of 40 werkuren per week). Door een tweede stapsgewijze verhoging krijgen werknemers vanaf 21 jaar eveneens dit minimumloon. Eerder werd het minimumloon namelijk ook al in 2018 verhoogd. Alle werknemers die momenteel het minimumloon betaald krijgen, gaan er daarom dit jaar met 1,23 procent op vooruit. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld en stijgen daarom ook.

De aanleiding om het minimumloon ook te laten gelden voor werknemers van 21 jaar zijn door de Rijksoverheid overzichtelijk weergeven:

  • Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
  • Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
  • Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
  • Veel jongeren hebben op hun 21eal een diploma en gaan dan fulltime werken.
  • Het  minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen paste niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
  • In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Het minimumloon geldt daarbij sinds 2018 niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zzp’er zijn, werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk. De kans is daarom nogal eens aanwezig dat er meer loon moet worden uitbetaald per 1 juli 2019.