Vaderschapsverlof: ING geeft gehoor aan roep om uitbreiding

Word je binnenkort vader en ben je in dienst van de ING Bank? Dan heb je geluk! Medewerkers van de ING hebben namelijk volgens de nieuwe cao-afspraken recht op een maand doorbetaald kraamverlof. Dat is aanzienlijk meer dan de wettelijke regeling in Nederland momenteel aan kersverse vaders toekent.

Door Kirsten Rolloos

De Wet arbeid en zorg regelt dat vaders in totaal drie dagen doorbetaald vaderschapsverlof kunnen opnemen. De vader heeft recht op één dag calamiteitenverlof ten tijde van de bevalling en twee dagen kraamverlof gedurende een periode van vier weken na de bevalling. Sinds de Wet arbeid en zorg in januari 2015 is gewijzigd, komt daar nog eens drie dagen onbetaald ouderschapsverlof bij. In de cao mag ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de bepalingen in de Wet arbeid en zorg, maar waar sommige bepalingen van dwingend recht zijn niet ten altijd nadele. ING heeft als eerste grote Nederlandse onderneming het vaderschapsverlof ruim uitgebreid in de cao.

Nederland loopt achter

Op het gebied van vaderschapsverlof is Nederland in vergelijking met andere Europese landen niet bepaald vooruitstrevend. Slovenië gaat onverwachts aan kop met negentig dagen vaderschapsverlof, Finland volgt met 54 dagen, Litouwen kent dertig dagen toe en Portugal twintig. Het gros van de Europese landen kent een vaderschapsverlof van tien dagen of meer, ook minder ontwikkelde landen waar dit niet voor de hand ligt.

Om meer eenheid binnen de Europese Unie te scheppen, heeft de Europese Commissie een voorstel met tien dagen vaderschapsverlof voor vaders in lidstaten gepresenteerd. Veel lidstaten vinden deze bemoeienis van Europa echter te ver gaan, zo ook Nederland.

De kans dat het vaderschapsverlof in Nederland op korte termijn wettelijk wordt verruimd is klein. Het wetsvoorstel van minister Asscher wat voor uitbreiding van het vaderschapsverlof van drie naar vijf dagen moest zorgen, is van de politieke agenda gehaald. Een nieuw kabinet zal het vaderschapsverlof zelf gaan regelen. Toekomstige vaders zullen dus geduld moeten hebben tot Nederland of de EU het vaderschapsverlof uitbreidt, of tot die tijd bij de ING gaan werken..