Vader moet alimentatie betalen voor ontvoerd kind

De Nederlandse Jeroen Bankert heeft zijn dochter al twaalf jaar niet gezien, vanaf het moment dat zij door haar moeder op zesjarige leeftijd werd ontvoerd naar Oekraïne. Geen enkele instantie heeft hem kunnen helpen om zijn dochter terug te kunnen zien. Toch werd er wel beslag gelegd op zijn loon door het Nederlands Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO), op basis van een Oekraïens vonnis.

Door Kirsten Willms

Na de ontvoering heeft de Nederlandse rechter op verzoek van de vader de echtscheiding uitgesproken. In dit vonnis werd de volledige voogdij aan de vader toegekend. Aan de hand van dit vonnis heeft hij bij de rechter in Kiev (Oekraïne) een omgangsregeling met zijn dochter gekregen. Deze omgangsregeling werd echter nooit nagekomen door de moeder. Bovendien kwam aan de vader geen beroep toe op het Kinderontvoeringsverdrag, nu dit verdrag pas in werking trad kort na de ontvoering.

De moeder is niet lang hierna ook naar de rechter gestapt in Kiev, waar zij de rechter heeft verzocht om een alimentatieregeling. Ondanks het feit dat de dochter is ontvoerd, heeft zij op grond van internationale verdragen wel recht op een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud van haar vader. Hij weigerde in de eerste instantie om deze bijdrage te betalen nu hij geen omgang had met zijn dochter, maar dit leidde er in 2012 toe dat beslag werd gelegd op zijn loon door het Nederlandse LBIO.

Volgens het LBIO ging deze betalingsplicht pas gelden nadat de rechter in Kiev de alimentatieregeling had uitgesproken. Nu wordt er echter 5000,- euro gevorderd van de vader omdat er sprake zou zijn van een achterstand in het systeem, waarbij de betalingsplicht nu begint te lopen op de datum waarop de ontvoering plaatsvond. Bovendien vordert de inmiddels achttienarige dochter via het LBIO ook nog eens studiegeld van haar vader ter hoogte van 300,- euro per maand.

Op deze vorderingen na, heeft hij de afgelopen jaren niets van zijn dochter vernomen. In een interview verklaart hij hierover dat hij haar met alle liefde wilt helpen om een goede opleiding te volgen, maar de manier waarop dit gebeurt, is volgens hem gekmakend. Zie hier het interview met Jeroen Bankert.

Inmiddels heeft deze situatie de aandacht getrokken van verschillende politieke partijen. De VVD, SP en het CDA hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan minister Dekker van Rechtsbescherming. Hierin wordt door de partijen een redelijkheidstoets voorgesteld bij het LBOI ten aanzien van claims die gebaseerd zijn op dergelijke vonnissen uit het buitenland.