Update: noodwet voor Skype-testament

Het kabinet heeft een noodwet voor notarissen aangenomen. Eerder kwam vanuit de beroepsorganisatie van notarissen en de vereniging van erfrechtspecialisten (EPN) de roep om een dergelijke noodwet, zodat testamenten op afstand opgemaakt kunnen worden. Met de noodwet wordt dit nu dus tijdelijk mogelijk.

Door Winand Kuiper

De vereniging van erfrechtspecialisten deed een oproep voor een noodwet, omdat de vereniging rechtszaken vreesden wanneer testamenten door middel van een videoverbinding tot stand zouden komen. De beroepsorganisatie van notarissen gaf aan dat een testament bij uitzondering wel opgemaakt mag worden via een videoverbinding, maar de EPN wilde zekerheid middels een noodwet.

Noodwet

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een spoedadvies van de Raad van State aangevraagd voor de noodwet. Nadat de Raad van State zich heeft gebogen over de noodwet, kan deze definitief tot stand komen.

Voor het opmaken van een testament dient degene die zijn laatste wil laat vastleggen, momenteel nog persoonlijk te verschijnen voor de notaris. Dit volgt uit de wet op het notarisambt. Door het coronavirus wordt dit bemoeilijkt.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de noodwet met terugwerkende kracht werken. Alle testamenten die reeds op afstand zijn gesloten, komen daarmee onder de regeling van de wet te vallen. Na de coronacrisis zal de wet weer worden ingetrokken.

Tevreden

In het Financieel Dagblad laat de EPN weten tevreden te zijn met de komst van de noodwet. Volgens de vereniging kan met de noodwet meer zekerheid worden geboden aan mensen die via een videoverbinding een testament willen maken.

Naast de noodwet is het ministerie van Justitie en Veiligheid ook bezig met een regeling voor rechters en advocaten. Met de regeling kunnen rechters via een videoverbinding vaker een rechtszaak voeren. Ook bedrijven mogen op basis van de tijdelijke regelgeving gebruik gaan maken van een videoverbinding voor bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering of voor het nemen van besluiten met betrokkenen op afstand.