Universiteiten ruziën met studenten over IE-rechten

Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat universiteiten vaak de intellectuele eigendomsrechten claimen van uitvindingen van studenten, gedaan tijdens hun studie. Studenten die een lucratieve uitvinding doen en daarmee een bedrijf willen oprichten, moeten vaak stevige onderhandelingen voeren met hun universiteit over contracten rondom hun uitvinding.

Door Winand Kuiper

NOS op 3 trekt deze conclusie na het voeren van meer dan zeventig gesprekken met studenten en betrokkenen van technische universiteiten. Het programma kwam er zo achter dat studenten en universiteiten soms jarenlang met elkaar steggelen over wie de eigenaar is van een uitvinding.

Om discussie over het eigendom van de uitvinding te voorkomen, moeten studenten van TU Eindhoven bij het begin van hun studie verklaren afstand te doen van hun intellectuele eigendomsrechten. TU Delft blijkt soms aandelen in start-ups te nemen, terwijl de Universiteit van Twente dat niet doet.

Juridische strijd

Frank Rutgers, advocaat bij Louwers IP Technology Advocaten, schreef een juridische analyse over de problemen met de IE-rechten tussen studenten en universiteiten. Mocht het ooit tot een rechtszaak komen, dan verwacht Rutgers niet dat een claim op de IE-rechten door de universiteit stand zal houden voor de rechter.

Rutgers adviseert studenten die in de clinch liggen met hun universiteit om het eigendom op een vinding, hun poot stijf te houden. ‘Zij hebben het hokje wel aangevinkt, maar de kans is groot dat zij alsnog rechthebbende zijn van hun uitvinding’, laat Rutgers weten in het Eindhovens Dagblad.

Volgens de NOS is er sprake van een grijs gebied. Universiteiten zetten steeds meer in op ondernemerschap, maar de wet schrijft niet duidelijk voor wat de rechten zijn van studenten met een uitvinding of een idee voor een bedrijf.

Reacties

TU Delft laat via NOS weten zich niet te herkennen in de signalen. De universiteit vindt dat studenten door richtlijnen en regelingen voldoende worden beschermd in hun belangen.

TU Eindhoven wil de studenten uit voorzorg afstand laten doen van de intellectuele eigendomsrechten, omdat veel wordt samengewerkt met bedrijven tijdens de studie. Daarnaast zijn er volgens de universiteit geen problemen in de praktijk bekend met studenten.

De Vereniging van Universiteiten, de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten, is naar aanleiding van het onderzoek begonnen met het opstellen van richtlijnen die duidelijk maken hoe universiteiten moeten omgaan met uitvindingen van studenten.