Uitzending PowNed met heimelijke opnames van Onno Hoes tóch rechtmatig

Eind 2014 zond omroep PowNed beelden uit van een privéafspraak van Onno Hoes met een twintigjarige student. Hoes was destijds burgemeester van Maastricht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft nu bepaald dat PowNed niet onrechtmatig gehandeld heeft door deze, in het geheim opgenomen, beelden uit te zenden van de voormalig burgemeester van Maastricht. Dit in tegenstelling tot wat de rechtbank Amsterdam oordeelde in 2016.

Door Gracièla van Duinkerken

In 2013 raakte Hoes voor het eerst in opspraak door een uitzending van SBS6, waarin hij zoenend met een 24-jarige man te zien was. Naar aanleiding hiervan had de gemeenteraad van Maastricht met Hoes afgesproken dat hij de gemeente niet opnieuw in diskrediet zou brengen. PowNed onderzocht als gevolg daarvan of Hoes zich wel aan de afspraken hield. PowNed zond opnames uit waarop Hoes te zien was tijdens een afspraak met een jongere man. Die man had de opnames gemaakt met een verborgen camera. Na de commotie die vervolgens ontstond, besloot Hoes op te stappen als burgemeester.

Rechtbank

Zoals in een eerder artikel van ons te lezen is, droeg de rechtbank PowNed op tot het verwijderen van de beelden en het betalen van een schadevergoeding. Volgens de rechtbank was het uitzenden van de beelden onrechtmatig en was er sprake van materiële en immateriële schade. De rechtbank was het met Hoes eens dat hij door het uitzenden van geheime beelden in zijn eer en goede naam is aangetast.

PowNed mocht van de rechtbank wel nagaan of Hoes zich aan de afspraken hield met de gemeente en mocht hiervoor zelfs verborgen apparatuur gebruiken. Echter, de vastgelegde ontmoetingen tussen Hoes en de twintigjarige student brachten geen misstanden aan het licht. PowNed handelde daarom onrechtmatig door de gesprekken uit te zenden en daarbij ook nog beelden en geluiden te manipuleren.

Hoger beroep

PowNed heeft de beelden verwijderd, maar ging wel in hoger beroep. De omroepvereniging was van mening dat uitzending van de beelden van de privéafspraak van Onno Hoes gerechtvaardigd was.

Op 30 april 2019 deed het hof uitspraak in hoger beroep. Hoewel het hof constateert dat het maken en uitzenden van heimelijke opnames ‘op indringende wijze’ inbreuk maakt op het privéleven, weegt de journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie in dit geval zwaarder. Het hof stelt dat de ex-burgemeester zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling heeft gemaakt, waardoor zijn ontmoetingen met de jonge man ook tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt. Daarbij heeft het hof ook meegewogen dat de opnames zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimtes.

Door deze uitspraak van het hof wordt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam vernietigd.