Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het wetsvoorstel moet leiden tot meer transparantie van de financiering van de politieke partijen.

Door Özge Tatar

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om de financiering van politieke partijen op een aantal punten transparanter te maken. Ook moet het wetsvoorstel er uiteindelijk voor zorgen dat het risico op buitenlandse beïnvloeding van de Nederlandse democratie wordt beperkt. De wetswijziging moet nog wel eerst door de Eerste Kamer worden behandeld.

Vereisten aan giften

Allereerst worden giften van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EU/EER) aan Nederlandse politieke partijen en hun neveninstellingen verboden. Giften afkomstig van lidstaten van de EU en EER zijn straks alleen toegestaan voor zover het gaat om een gift van cumulatief maximaal €100.000,- per jaar. Daarnaast moet de transparantie worden vergroot door aan donateurs de verplichting op te leggen om de achtergrond van de uiteindelijk belanghebbenden te melden. Vervolgens wordt voorgesteld de drempel tot openbaarmaking van giften te verlagen van €4.500,- per donateur per jaar naar €1.000,- per donateur per jaar. Tot slot wordt een meldplicht voorgesteld voor substantiële giften. Daarbij wordt aangegeven dat giften vanaf €10.000,- per donateur per jaar binnen drie dagen na ontvangst openbaar gemaakt moeten worden.