Tweede Kamer stemt in met afschaffing raadgevend referendum

Op donderdag 22 februari 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met afschaffing van het raadgevend referendum. De partijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP steunden het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de referendumwet in te trekken. Er stemden 76 Kamerleden voor afschaffing van het referendum, 69 Kamerleden stemden tegen. 

Door Julia Verschoor

Ondanks dat de gehele oppositie voor een referendum over de afschaffing van het referendum was, wordt er geen referendum over de afschaffing ervan gehouden. Afgelopen week kreeg minister Ollongren het dan ook zwaar te verduren. De SGP vond het juridisch gezien niet juist dat het kabinet een referendum over afschaffing daarvan blokkeert. Volgens Ollongren zorgt het raadgevend referendum voor verwarring. Dit heeft te maken met het feit dat het kabinet de uitkomst van het referendum kan negeren.

Volgens een peiling van Maurice de Hond blijkt dat de Nederlandse burger het helemaal niet eens is met het afschaffen van het raadgevend referendum. Zo’n 59 procent geeft aan het geen juist besluit te vinden. Opvallend is dat veel CDA-stemmers tegen afschaffing van het referendum zijn, terwijl CDA in de Tweede Kamer juist voor stemde.

Uiteraard moet de Eerste Kamer zich nog over de intrekkingswet van Ollongren buigen. Hiervoor geldt ook dat de regeringscoalitie de kleinst mogelijke meerderheid heeft. Het is dus maar de vraag of deze wet door de Eerste Kamer komt.

Op 21 maart 2018 wordt (voorlopig) het laatste referendum in Nederland gehouden. Dit referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de Sleepwet genoemd. De wet ziet voornamelijk over verruiming van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD. Onder de nieuwe wet mogen zij kabelgebonden communicatie breder onderscheppen dan nu. Dit kan ertoe leiden dat er bij diensten ook gegevens terecht komen over personen die geen kwade zin hebben. Het gaat er om dat er alleen gegevens worden verzameld met een bepaald doel. Meer weten? Lees dan dit bericht van de Rijksoverheid.