Twee politieagenten vervolgd voor dood Mitch Henriquez

Op 27 juni 2015 overleed Mitch Henriquez door een hardhandige aanhouding op een festival. Vorige week werd bekend dat er twee politieagenten vervolgd zullen worden voor zijn dood. De lastige vraag die het OM moest beantwoorden, was of de politieagenten buitenproportioneel geweld hebben toegepast.

Door Julia Verschoor

Op basis van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut komt het OM tot de conclusie dat Mitch Henriquez overleed door verstikking. Dit zou veroorzaakt zijn door geweld om de hals in combinatie met het gebruik van pepperspray. Laat er nou net een nekklem bij hem toegepast zijn. Het OM vindt daarom dat de politieagenten buitenproportioneel geweld gebruikt hebben. “Mitch Henriquez vormde niet zo’n groot gevaar dat de mate van geweld die is gebruikt, geoorloofd was.” Daarentegen was de verrichte aanhouding wél terecht. Mitch Henriquez zou de openbare orde verstoord hebben en zich tevens verzet hebben tegen zijn aanhouding. In een dergelijke situatie mag je dan gepast geweld toepassen. Het probleem ziet zich in het feit waarop dit is gebeurd. De mate waarop de agenten geweld hebben gebruikt was disproportioneel en ondeskundig. Het OM heeft daarom besloten om tot vervolging over te gaan.

In totaal waren er vijf agenten betrokken bij de aanhouding van Mitch Henriquez. De overige drie agenten worden niet strafrechtelijk gevolgd, maar staan tot op heden op non-actief. Er volgt namelijk nog een intern (disciplinair) onderzoek naar hun gedragingen. Een eventuele straf die opgelegd kan worden, is een berisping op basis van plichtsverzuim (artikel 77 lid 1 onder a Besluit algemene rechtspositie politie). Dit houdt in dat een politieagent gestraft kan worden vanwege het niet integer handelen.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt. Het OM geeft aan dat zij zullen proberen om de zaak zo snel mogelijk door de rechter te laten behandelen. In navolging op mijn eerdere bericht over het wetsvoorstel voor politiegeweld zou het kunnen dat deze veel besproken zaak wellicht bijdraagt aan totstandkoming van de uiteindelijke wet.