Tussen flex en vast: het vijfjaarscontract

Het arbeidscontract voor de duur van vier of vijf jaar, ook wel de ‘tussenbaan’ genoemd, is in opkomst. De KLM heeft aangekondigd om in de toekomst vijfjaarscontracten aan te zullen gaan bieden aan het grondpersoneel. Afgelopen oktober heeft de supermarktbranche al de mogelijkheid tot het aanbieden van een vierjarig arbeidscontract opgenomen in de cao voor supermarkten. De introductie van de tussenbaan moet de kloof tussen het vaste personeel en de flexwerkers verkleinen.

Door Kirsten Willms

Van alle Europese landen bestaat in Nederland het grootste percentage van de beroepsbevolking uit flexwerkers. Dit komt doordat werknemers met een vast contract veel zekerheid genieten in het Nederlandse arbeidsrecht, vooral sinds de invoering van Wet Werk en Zekerheid (hierna: ‘de WWZ’) in 2015. Als gevolg hiervan is het voor werkgevers duur en risicovol geworden om contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden, terwijl het doel van de WWZ juist was om mensen sneller aan een vaste baan te krijgen en flexcontracten terug te dringen.

Volgens verschillende economen kan de oplossing voor de flexibilisering worden gevonden in het vijfjaarscontract. Ook werkgevers zijn enthousiast over deze mogelijkheid. Door het aangaan van een arbeidscontract voor gedurende vijf jaar krijgt de werknemer de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De werkgever zal immers eerder investeren in scholing indien de werknemer gedurende vijf jaar werkzaam blijft in de onderneming en de werknemer wordt geprikkeld om zich te ontwikkelen aangezien de werknemer na vijf jaar op zoek zal moeten gaan naar een andere baan. Daar tegenover staat dat werkgevers enige flexibiliteit behouden.

Het FNV is minder enthousiast over het vijfjaarscontract. Volgens FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha, is het een aanval op het vaste contract, aangezien hij voorspelt dat de mensen die voorheen een vast contract zouden krijgen nu kunnen rekenen op een vijfjaarscontract. De KLM stelt daarentegen juist dat deze contracten een alternatief zullen vormen voor de flexcontracten.