Tuchtklacht van financieel toezichthouder jegens notarissen Pels Rijcken

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft tuchtklachten ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Dit naar aanleiding van het grootschalige fraudeonderzoek naar voormalig notaris Frank Oranje.

Door Jessie van Meerkerk

In een recent uitgebracht persbericht heeft het BFT kenbaar gemaakt het onderzoek naar oud-notaris Oranje te hebben afgerond. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de notaris ongeveer elf miljoen euro heeft onttrokken aan de derdengeldenrekening (de rekening waar de cliëntgelden op worden bewaard). Oranje heeft uit meerdere dossiers bedragen van de hoofdsom onttrokken. Vervolgens heeft hij deze bedragen heen en weer geboekt tussen verschillende rekeningen van een aantal stichtingen. Zodoende was moeilijk herleidbaar waar het geld vandaan kwam. Daarbij heeft Oranje de rente over de derdengeldenrekening niet uitgekeerd aan de rechthebbenden, maar onttrokken aan het kantoor.

Conclusies

Het BFT heeft op basis van dit onderzoek een aantal conclusies over de zaak getrokken. Zo heeft de toezichthouder geen aanleidingen gevonden dat meer notarissen betrokken waren bij de fraude. Oranje heeft zelf gehandeld. Daarbij hebben – volgens het onderzoek – geen andere kantoorgenoten geprofiteerd van de fraude.

Desalniettemin moeten de notarissen van het kantoor binnenkort voor de tuchtrechter verschijnen. Het BFT heeft namelijk geconcludeerd dat deze fraude deels kon gebeuren door een tekort aan ‘intern en collegiaal toezicht’. Door het handelen van Oranje zijn immers tekorten ontstaan op de derdengeldenrekening. Dit is echter niet gelijk opgemerkt door kantoorgenoten. Het BFT concludeert daarom dat de kantoorregels zijn genegeerd en de notariële gedragsnormen zijn geschonden. Zodoende heeft de toezichthouder besloten een klacht in te dienen bij de notariële tuchtrechter.

Afstoten notariaat

Pels Rijcken heeft recent gereageerd op het persbericht van het BFT. Het kantoor heeft op basis van de bevindingen besloten het notariaat in fases af te stoten. Dit gefaseerde afscheid zal uiterlijk 1 juli 2022 afgerond zijn.