Treitervlogger Boef en de vrijheid van meningsuiting

Sofiane Boussaadia, een Nederlandstalige rapper met een Franse nationaliteit en beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Boef’, is inmiddels voor de jeugd een boegbeeld op YouTube. Heftige confrontaties met de politie, auto’s die in beslag worden genomen, controversiële uitspraken; rapper Boef neemt zeker geen blad voor de mond. Juist dit maakt hem razend populair onder jongeren. Is het typerend voor de tijd van nu dat een ‘artiest’ als Boef zoveel aandacht krijgt, waar hij eigenlijk alleen maar van profiteert?

Geschreven door Milan ten Brinke, student rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

11 Januari 2017 – 18.16 uur: Rapper Boef wordt wegens belediging van een agent en het niet-nakomen van zijn meldplicht veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen (€150,-) aan de beledigde agent.

Wat ging hier aan vooraf? In de avond van 11 september riep Boef zijn volgers op social media op om mee te doen aan een gevecht met een mede rapper genaamd ‘Para Soma’. Door het ingrijpen van de politie kwam het niet zover, maar Sofiane werd wel verdacht van opruiing, wat hem een aanhouding en vier dagen in de cel opleverde. Hij beledigde de politieagenten die hem verhoorden en beloofde hen dat hij hierover een ‘vlog’ zou uitbrengen. Eerlijk is eerlijk, hij hield zich aan zijn woord. Of dit nou zo verstandig was, kun je zelf beoordelen aan de hand van de volgende tekst in een van zijn vlogs, een uur na zijn vrijlating: ‘Deze flikkers laten me onschuldig zo lang vastzitten. Ik heb tegen de recherche gezegd: ik neuk jouw dochter. Dat is ook zo, ik neuk haar.’

Kunst?
Onder het mom van ‘kunst’ beroept Boef zich tijdens de rechtszaak op de vrijheid van meningsuiting ex art. 7 Grondwet. Op zijn zachts absurd te noemen. Van het Openbaar Ministerie krijgt hij een aantal gedragsaanwijzingen mee, maar dat kan niet voorkomen dat hij op 17 september jongstleden opnieuw wordt aangehouden. Enkele uren later wordt hij weer vrijgelaten met een briefje om zich in januari bij de politierechter te melden.

Boef verschijnt op 15 september, twee dagen vóór zijn arrestatie, nog bij Humberto Tan in een van de meest spraakmakende afleveringen ooit tot nu toe. Hoe kan iemand zo zelfingenomen zijn en er zo van overtuigd zijn dat hij niet fout zit? Rapper Boef vindt dat als hij de ene dag een ambtenaar in functie beledigt, maar de volgende dag naar het ziekenhuis gaat om kinderen te bezoeken, dit wel wordt gerechtvaardigd. De frustratie, woede en ongeloof straalde van het gezicht van Rick Nieman, tevens tafelgast, af. Hij noemde Boef zijn acties ‘brutaal, beschamend en ordinair’, iets waar het gehele publiek mee eens was, gezien het applaus dat volgde.

Verantwoordelijkheid
De jeugd adoreert Boef vanwege zijn uitdagende vlogs. Hij doet dingen die menig mens niet zou durven en is mede hierom meestal het gesprek van de dag. De rechter drukt Boef op het hart dat hij een grote jeugdige aanhang heeft en zich bewust moet zijn van de invloed die zijn vlogs teweegbrengen. Rapper Boef belooft om in de toekomst positieve vlogs te maken, maar waar wordt de grens gesteld?

Wat gebeurt er bij het volgende provocerende incident? De jeugd is zelf niet in staat om de gebeurtenissen te relativeren, dus ligt daar een rol van Youtube zelf? Hier kan over worden gediscussieerd. Eén ding staat vast: Boef heeft een voorbeeldfunctie, maar trekt zich hier tot zover weinig van aan.

——————————————————————————-

Ook met een gastartikel op Het Rechtenstudentje verschijnen? Kijk dan hier voor meer informatie!