Toevoegingen gedaald voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het ‘écht’ nodig hebben, aldus de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt daarom op grond van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar of rechtzoekenden in aanmerking komen voor een toevoeging en wat de hoogte is de van de eigen bijdrage. Het aantal toegekende toevoegingen is daarbij het afgelopen kalenderjaar gedaald. Dit blijkt uit een nieuwe Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand.

Door Donny Buisman

Uit de nieuwe Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand blijkt dat het aantal toevoegingen in 2017 daalde naar 415.600. Dit is vooral te verklaren door een afname in het aantal asieltoevoegingen. De meeste toevoegingen in 2017 hadden betrekking op het strafrecht en het personen- en familierecht. Alleenstaanden met een fiscaal jaarinkomen onder de 26.900 euro en gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een fiscaal jaarinkomen onder de 38.000 euro komen in aanmerking voor een toevoeging. De eigen bijdragen in het personen- en familierecht kent daarbij een aparte verhoogde eigen bijdrage.

Het aantal bezoekers op de website van het Juridisch loket daalde daarnaast ten opzichte van 2016 terwijl het aantal klachtactiviteiten bij het Juridisch Loket (738.000) ongeveer gelijk bleef. Eerder schreven wij al een artikel over nulmeting in aanloop naar een fors aantal besparingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het aantal advocaten werkzaam op toevoeging is daarom niet verrassend gedaald naar 7.260. Dit waren er in 2014 nog 7.603.

Deze afname hangt, volgens de Raad voor Rechtsbijstand, hoogstwaarschijnlijk samen met de afname van het aantal toevoegingen. Dit is dan weer het gevolg van de bezuinigingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten, zeker nadat eerder concept-plannen van minister Dekker van Rechtsbescherming uitlekten waaruit blijkt dat de bezuinigingen zullen doorzetten.