Toename zedenmeldingen na The Voice-schandaal

Het aantal zedenmeldingen in begin 2022 is toegenomen sinds The Voice-schandaal. Dit is een stijging van 1100 meldingen ten opzichte van begin 2021.

Door Özge Tatar

Het aantal meldingen van zedenzaken neemt toe sinds het schandaal bij het talentenjacht The Voice of Holland. In de eerste maanden van 2022 zijn er bij de politie 4000 meldingen geregistreerd van onder meer aanranding, ontucht, verkrachting of het ronselen van minderjarigen voor seksuele doeleinden. Dit zijn 1100 meldingen meer in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Door het schandaal bij The Voice of Holland zouden mensen sneller bereid zijn om een melding te maken bij de politie. Hoe vaak er naast de meldingen ook aangifte is gedaan, is niet duidelijk. Naast de toename van het aantal meldingen begin 2022 is er ook een stijging waar te nemen van het aantal geregistreerde zedenzaken in heel 2021. Zo waren in heel 2021 ongeveer 800 nieuwe zaken erbij gekomen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Groot probleem

Volgens zedendeskundige Van Lier toont de toename in zedenzaken aan dat het probleem van seksueel wangedrag groot is. Daarnaast geeft zij aan dat het doel om een melding te maken per slachtoffer varieert. ‘’Sommige slachtoffers willen alleen hun verhaal kwijt, andere personen willen dat de politie het registreert en zoeken hulp’’, aldus Van Lier. Ook het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers merkt op dat het vooral jongeren zijn die met hun verhaal naar buiten treden.

De stijging van het aantal zedenmeldingen leidt tot een hoge werklast bij de politie, mede vanwege onderbezetting van personeel. Om de werklast voor de politie te verminderen en slachtoffers van een zedenmelding beter te kunnen begeleiden, wordt aan de slachtoffers binnenkort standaard aangeboden om zich te laten bijstaan door een slachtofferadvocaat.