Toegang tot vingerafdrukkendatabank van vreemdelingen vergemakkelijken voor politie?

Als het aan de politie ligt, moet zij gemakkelijker toegang krijgen tot de databank waar vingerafdrukken van asielzoekers en ongedocumenteerden in bewaard worden. Dit om de criminaliteit te bestrijden. Tot 2002 mocht de politie standaard in de databank kijken.

Door Gracièla van Duinkerken

Eerder deden al verschillende burgemeesters een oproep voor een strengere aanpak van overlastgevende asielzoekers. De overlast bestond uit kleine criminaliteit op en rondom de opvanglocaties. Ook staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen zomer al aangegeven overlastgevende asielzoekers harder aan te pakken. Nu is het de politie die vraagt om meer mogelijkheden om de overlast en criminaliteit van vreemdelingen aan te pakken.

Toegang tot databank onder strenge voorwaarden

Tot 2002 mocht de politie standaard in de vingerafdrukkendatabank van asielzoekers en ongedocumenteerden kijken. Volgens John Riemen, hoofd van het centrum voor biometrie van de Nationale Politie, leverde dat een derde van alle matches op en konden, door de toegang tot de databank, veel zaken opgelost worden. Toen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in 2001 in het leven werd geroepen, mocht er niet meer zomaar in de databank gekeken worden.

In de huidige Vreemdelingendatabank, die sinds 2003 bestaat, zitten gegevens van 7 miljoen niet-Nederlanders, zoals asielzoekers en expats. De politie krijgt hiertoe alleen toegang onder strenge voorwaarden, waar een officier van justitie en een rechter-commissaris per geval over beslissen. Een van de voorwaarden is een vermoeden dat een vreemdeling betrokken is bij een misdrijf.

Soepelere toegang tot databank

John Riemen pleit voor een soepelere toegang tot de databank voor de politie om op die manier meer zaken op te kunnen lossen. Hierbij kan men denken aan woninginbraken, overvallen en winkeldiefstallen. De voorwaarde van betrokkenheid bij een misdrijf wordt als onwenselijk ervaren. Bij veel zaken, zoals bijvoorbeeld woninginbraken, is namelijk aan een vingerafdruk niet te zien of het een vreemdeling betreft. Volgens Riemen blijft daardoor een aantal categorieën vreemdelingen onder de politieradar.

In strijd met privacy?

De meningen over dit voorstel zijn verdeeld. Zo vinden voorstanders dat de politie deze extra bevoegdheden dient te krijgen, om zo de criminaliteit op te kunnen sporen en af te straffen. Critici achten soepelere toegang tot de databank een schending van de privacy en stigmatiserend voor vluchtelingen.