Toch een tweede nationaliteit voor Brexit-benadeelden?

De Brexit zal veel gevolgen teweegbrengen en daarom heeft de meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven met een noodwet te willen komen om een dubbele nationaliteit mogelijk te maken. Maandag 23 september jl. is hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel zal eerdaags worden gepubliceerd op de parlementaire website. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 heeft dit als één van de initiatiefnemers bevestigt. Daarmee beoogt hij samen met de VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS burgers die in een spagaat komen te liggen door een mogelijke brexit bij uitzondering tegemoet te komen.

Door Donny Buisman

Een dubbele nationaliteit komt in de regel niet voor in Nederland omdat de Nederlandse overheid zulke nationaliteiten zoveel mogelijk wil beperken. Op die manier wordt verduidelijkt welke rechten burgers hebben. Bij de naturalisatie is daarom in de regel verplicht om afstand te doen van een tweede (oorspronkelijke) nationaliteit, dit heet afstandsplicht. Op die hoofdregel bestaat een variëteit aan uitzonderingen. Bijvoorbeeld omdat ieder land zelf beslist wanneer iemand een nationaliteit verliest. Een Nederlander verliest mogelijk automatisch de Nederlandse nationaliteit als hij of zij een andere nationaliteit aanneemt. Sinds 6 januari wordt de tweede (of volgende) nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie.

Lodewijk Asscher meent dat er van duidelijkheid weinig sprake is binnen de Brexit: ”Als de Britse politici niet bij zinnen komen worden zij straks voor de keuze gesteld: vertrekken uit Groot-Brittannië of het Nederlanderschap verliezen. Dat is heel ingrijpend als je daar met je gezin een leven hebt”. Aanleiding voor een uitzondering op de hoofdregel. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt dan ook dat de Nederlandse politiek de handen ineen moet slaan, nu “ze er aan de overkant van de Noordzee een chaos van maken. Nederlanders in het VK mogen niet worden gegijzeld door de Brexit”.

Of, en zo ja op welke manier, de noodwet doorkomt moet natuurlijk nog blijken. Eén ding is zeker, er is nog veel onduidelijk wat betreft de Brexit. Opmerkelijk omdat de Britten zoals het er nu naar uitziet op 31 oktober uit de Europese Unie treden. Van een akkoord over de Brexit is echter nog geen sprake. De Britse premier Boris Johnson zegt met nieuwe voorstellen te komen om de impasse te doorbreken.