Tijdelijke huurwoningen studenten, welk contract?

In de Kolkenkitbuurt in Amsterdam wordt een conflict uitgevochten tussen de studentencorporatie Duwo en de belangenclub Duwoners. Het betreft een conflict over de tijdelijke woningen van studenten. De woningen dienen gerenoveerd te worden en daarom eist Duwo dat de studenten de woningen verlaten en de huur opzeggen. Maar kan dat wel?

Door Marieke Braad

Kolenkitbuurt
In de Kolenkitbuurt worden woningen verhuurd aan onder andere studenten. De woningen worden verhuurd door Duwo, maar zijn eigendom van Rochdale. De woningen moeten worden opgeknapt, waardoor Duwo het complex leeg dient over te dragen aan Rochdale. Hierdoor moeten alle bewoners hun woning verlaten. Er wonen op dit moment 160 studenten verspreid over 65 woningen in de Kolenkitbuurt.

Dubbele contracten
Duwo heeft in de huurovereenkomst opgenomen dat het contract van de studenten beëindigd kan worden. Het betreffen tijdelijke huurwoningen en de studenten wisten hiervan. Echter, Duwo heeft naast de tijdelijkheid in de huurovereenkomst ook een campuscontract gesloten met de studenten. Hierdoor kan de huurovereenkomst met de studenten niet zonder meer tussentijds worden verbroken door de verhuurder. Het campuscontract houdt in dat de student recht op huur van de woning heeft totdat de student klaar is met de opleiding. Duwo eist toch dat de studenten de woningen verlaten. Dit gaat om negen studenten. De studenten krijgen telefoontjes en brieven waarin wordt gezegd dat zij schriftelijk de huur dienen op te zeggen, dan wel akkoord gaan met beëindiging van de huurovereenkomst. Anders stelt Duwo dat zij het risico lopen dat op hun kosten de kantonrechter wordt ingeschakeld.

Huurbescherming
Huurrechtadvocaat Marco Zweers: “Het is een gewone huurovereenkomst met huurbescherming. Dat betekent dat je het via gewone opzegging kunt laten eindigen als verhuurder, mits het een van de wettelijke opzeggronden is. Een van die gronden is dringend eigen gebruik.” Zweers zegt dat Duwo een kortdurend tijdelijk contract van de huurovereenkomst maakt. De studenten hebben een contract getekend dat hun minimale wettelijke rechten ondergraaft. Dat de tijdelijkheid in de overeenkomst is opgenomen, betekent nog niet dat de studenten ook daadwerkelijk moeten vertrekken. Iedereen heeft namelijk recht op huurbescherming. “Je kunt niet zomaar alles in een contract zetten.”

Voor de rechter
Duwoners en Duwo hebben de stap naar de rechter gewaagd. Zij beweren elk sterk in hun schoenen te staan en de zaak te winnen. Duwo vindt dat het contract op basis van redelijkheid en billijkheid goed in elkaar zit. Duwoners beweert dat de overeenkomsten niet zonder meer beëindigd kunnen worden en dat de studenten recht hebben op huurbescherming. Het is voor beiden een principekwestie geworden. De uitspraak van de rechter volgt nog.