Succesvolle claim bij letselschade

Omdat het lastiger is om in aanmerking te komen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen groeit het aantal claims bij letselschade. Hetzelfde geldt voor de medische kosten. Het zorgpakket is de laatste jaren versoberd waardoor kosten niet meer volledig vergoed worden door zorgverzekeraars.

Ongevallen

Letselschade wordt veroorzaakt door verkeersongevallen, een ongeval op de werkplek en in ziekenhuizen door medische fouten bij operaties of andere behandelingen. In Nederland stijgt het aantal gerechtelijke stappen elk jaar om letselschade te vorderen als gevolg van een ongeval. Naast het schadebedrag zijn ook de kosten voor een gerechtelijke procedure aanzienlijk.

Inkomen

Wanneer iemand letsel oploopt bij een ongeval en daardoor arbeidsongeschikt wordt, dan is er als er sprake is van werknemerschap nog een financieel vangnet. Werknemers ontvangen bij arbeidsongeschiktheid nog loondoorbetaling en na twee jaar mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering geeft bij letselschade echter nooit een volledige vergoeding voor de inkomensschade. Gedurende de periode van arbeidsongeschikt zal de aansprakelijke partij het inkomen moeten aanvullen met een vorm van smartengeld voor de letselschade. Hoe langer deze periode duurt, hoe lastiger deze letselschade vergoeding is op te eisen. Het is daarom van belang dat een ervaren letselschade jurist de zaak begeleidt.

Bewijsvoering

De bewijsvoering is erg belangrijk bij letselschade. Er dient een causaal verband te zijn van de letselschade en het ongeval. Het zijn in de praktijk lastige berekeningen om een schade bedrag rechtmatig vast te stellen. Een letselschade jurist is hierin gespecialiseerd en weet welke aspecten een rol spelen bij aansprakelijkheid.

Schade

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld is er onderscheid te maken van materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken zoals beschadiging van eigendommen, mislopen van inkomen en medische kosten. Bij immateriële schade is dit minder duidelijk De vergoeding is afhankelijk van alle omstandigheden in de desbetreffende situatie. Smartengeld wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen voor het leven van het slachtoffer.

Als er sprake is van opgelopen letsel en recht is op schadevergoeding, maakt de rechter bij het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding veelal gebruik van de Smartengeldgids. In deze gids staan alle al uitgekeerde letselschade bedragen aan smartengeld met de daarbij behorende letsels. Deze voorbeelden kunnen voor de rechter als uitgangspunt dienen.