Subjectief over objectief

De rechter is een onafhankelijk orgaan die objectief oordeelt over een geschil. Logisch. Toch is het volgens de Rechtspraak ook belangrijk om feedback te kunnen geven op het werk van de rechter. Reflectie zou belangrijk zijn voor zowel het bevorderen van de kwaliteit als het scherp houden van de rechters op hun rol in de maatschappij.

Door Liza Ovsyanko

Op 1 september 2016 is dan ook voor drie maanden de pilot ‘Online Feedback’ gestart bij negen rechtbanken en één gerechtshof. Het idee is om betrokkenen bij een zitting de mogelijkheid te geven om hun ervaringen in de zittingszaal delen. Was de uitspraak te volgen? Hoe werden ze ontvangen door de bode? En hoe kwam de rechter over? Het doel is om de kwaliteit van het optreden van de rechter te verbeteren.

Aan het einde van de pilot wordt gekeken of de online feedback nuttige inzichten geeft. Het Rechtenstudentje heeft aan de Rechtspraak gevraagd hoe dit wordt gemeten. Volgens Ingrid Corbeij, bestuurslid van Rechtbank Noord-Holland, krijgen rechters de mogelijkheid om trainingen te volgen om hun optreden te verbeteren, als dit nodig blijkt te zijn volgens de feedback. Tevens worden de resultaten van de pilot worden besproken in de teams en er bestaat een mogelijkheid om deze te vergelijken met collega’s of teams in hetzelfde rechtsgebied in andere rechtbanken.

Tot 1 december a.s. krijgen procespartijen een e-mail met een vragenlijst waarin zij (anoniem) hun feedback kunnen vermelden. De rechters krijgen pas na de uitspraak de feedback te zien, zodat dit geen invloed kan hebben op de uitspraak. De feedback zal intern worden gebruikt als verbeterinstrument en de resultaten worden derhalve niet gepubliceerd. Als de pilot slaagt, zal de Online Feedback enquête vaker worden ingezet, aldus Corbeij.

Meer informatie over de pilot is hier te vinden.