Studieschuld leidt tot lagere maximale hypotheek

Uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat een studieschuld effect kan hebben op het aanvragen van een hypotheek. Banken kijken namelijk naar de oorspronkelijke studieschuld bij het berekenen. Een hogere studieschuld leidt dus tot een lagere hypotheek, ook als je studieschuld al bijna is afgelost. Starters met een studieschuld lopen hierdoor bij het kopen van een huis tegen een muur aan.

Door Kirsten Rolloos

Hoewel een studieschuld niet wordt bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie (BKR) ben je wel verplicht om die schuld te melden aan een hypotheekverstrekker. Het verzwijgen ervan wordt gezien als fraude. Voor banken is een studieschuld van belang om te berekenen hoeveel je per maand aan woonlasten kunt dragen. Je oorspronkelijke studieschuld wordt hierbij als uitgangspunt genomen, en niet de schuld die je nog hebt open staan. De reden hiervoor is dat het bedrag dat je maandelijks aflost hetzelfde blijft, ook wanneer je studieschuld al bijna is afgelost.

Voor oud-studenten met een studieschuld heeft dit grote gevolgen. Volgens het ISO heeft een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro bij een bruto-inkomen van 40.000 euro voor oud-studenten met een basisbeurs tot gevolg dat de maximale hypotheek 42.000 euro lager uitvalt. Voor studenten die lenen onder het nieuwe stelsel is dat 25.000 euro minder. Een studieschuld onder het sociale leenstelsel telt minder zwaar mee omdat de periode waarin de studielening mag worden afgelost is verdubbeld van 15 naar 30 jaar.

Het ISO en oud-studenten vinden dat het DUO de consequenties van het lenen verzwijgt. Studenten wordt verteld dat zij gunstig kunnen lenen, maar niet wat voor gevolgen dit kan hebben voor het kopen van een huis. Mark de Rijke, directeur van de Hypotheekshop, pleit voor betere voorlichting vanuit de overheid en DUO.