Ontgroening Amsterdamse studentenvereniging gestaakt na meldingen wangedrag

De ontgroeningstijd van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C-A.V.S.V. is gestaakt na diverse meldingen over wangedrag binnen acht disputen van de vereniging tijdens de kennismakingstijd. Onacceptabel, aldus de Vereniging van Reünisten (VvR) van de studentenvereniging.

Het zou gaan om het onder meer schoppen, in elkaar slaan en extreem vernederen van nieuwe dispuutsgenoten van het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V.). ‘Er wordt glashard ontkend, het wordt klein gemaakt, ook wanneer letsel zichtbaar is en de nuldejaars verklaren dat er geweld heeft plaatsgevonden,’ is te lezen in de brief van de VvR, die in handen is van de Volkskrant. ‘In onze ogen is echt veel mis met een aantal jongens en zeker ook meisjes dat het als normaal beschouwt dat extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan onderdeel behoort te zijn van de korte groentijd.’

De VvR rekent het de diverse dispuutsbesturen zeer zwaar aan dat de feiten van de misdragingen worden verdraaid. Bij drie disputen werden de nieuwe leden zelfs op de sociëteit gehouden, omdat de situatie in de dispuutshuizen te gevaarlijk zou zijn. In diverse Whatsappgroepen zouden verhalen rondgaan over een aspirant-lid die zou zijn geslagen met een wijnfles, een verbrijzelde arm van een ander lid en verlies van gezichtsvermogen van een derde aspirant-lid na aanraking met alcohol.

Lees ook: Deze negen verenigingen werden geschorst of raakten subsidies kwijt

Gevolgen nog onduidelijk

Over de precieze aard van de gedragingen en de mogelijke gevolgen heerst nog veel onduidelijkheid. Jack Koopman, rector van de A.S.C.-A.V.S.V., geeft aan dat de gebeurtenissen nog worden onderzocht. Volgens de brief van de VvR moet worden overgegaan tot het sanctioneren van dispuutbesturen en individuele leden. Dit zou kunnen leiden tot schorsing of verwijdering van de vereniging. Of de politie bij de zaak zal worden besproken, is tevens onduidelijk. De vereniging zal zich komende week in ieder geval moeten verantwoorden bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ook met de andere onderwijsinstellingen in de stad, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA), volgen vermoedelijk gesprekken.

Schoon schip

Inmiddels is duidelijk dat de vereniging, die ruim 2.700 leden telt en in juli 2022 170 jaar bestaat, graag wil redden wat er te redden valt. Zo is er een Commissie tot Herziening Kennismakingstijd opgericht om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Eerder liep de vereniging echter al een deuk in het imago op. Tijdens de ontgroening in 2016 belandden drie aspirant-leden in het ziekenhuis nadat zij tussen afval moesten slapen en in de gracht moesten zwemmen.

Lees ook: 18 Vlaamse studenten voor de rechter na dodelijke ontgroening