Initiatiefnemers leenstelsel willen daar nu weer vanaf

Ook de PvdA wil van het sociaal leenstelsel voor studenten af. De partij, die samen met de VVD, GroenLinks en D66 touwtrekker was bij de invoering van het stelsel, wil nu toch graag de basisbeurs terug.

GroenLinks gaf in mei van dit jaar al aan de handen van het leenstelsel af te trekken. Nu de PvdA die stap ook neemt, lijkt een Kamermeerderheid voor herinvoering van de basisbeurs te zijn, die in 2015 werd vervangen door het leenstelsel.

Lodewijk Asscher pleit in het Algemeen Dagblad voor een nieuwe basisbeurs voor kinderen wiens ouders tot drie keer modaal verdienen (ongeveer honderdduizend euro bruto). Daarmee komt een veel grotere groep in aanmerking voor een aanvullende beurs.

Tegenstanders van het leenstelsel vreesden in 2014 al dat studenten met hoge schulden zouden komen te zitten, ondanks dat er ruime tijd was om de lening af te lossen. Het leenstelsel was een stokpaardje van oud-onderwijsminister Jet Bussemaker, die de besparingen voor de overheid door de invoering van het leenstelsel zou gebruiken voor verbeteringen van het hoger onderwijs. Dat gebeurt tot op heden echter niet.

De huidige minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, zal het leenstelsel de komende tijd onder de loep nemen. Door het analyseren van de periode 2011-2019 moet duidelijk worden wat de effecten zijn van het leenstelsel en of het inderdaad beter is om terug te keren naar de basisbeurs. Conclusies volgen volgend jaar zomer.

Basisbeurs vs. Leenstelsel

Tot 2015 gold de basisbeurs. Iedere student kreeg maandelijks een bepaald bedrag van de overheid. Voor thuiswonende studenten was dat ongeveer honderd euro, voor uitwonende studenten zo’n 280 euro. Voorwaarde was wel dat er binnen tien jaar een diploma moest worden behaald, anders werd de beurs niet omgezet in een gift. Verder was er nog een aanvullende beurs voor studenten wiens ouders onder een bepaald salarisniveau zaten. Deze extra beurs kon oplopen tot 260 euro.

Met de invoering van het sociaal leenstelsel verviel deze basisbeurs. Voor veel studenten betekende dat zij geen studiefinanciering meer kregen. Wel konden zij bij DUO een lening afsluiten, die in 35 jaar moet worden terugbetaald. De aflosfase begint twee jaar na je afstuderen.