Het regeerakkoord: dit staat studenten te wachten

Dat het leenstelsel gaat verdwijnen, werd eerder deze maand al duidelijk, maar welke zaken uit het regeerakkoord zijn nog meer van belang voor studenten? Een overzicht in zes punten.

Leenstelsel afgeschaft

Dat deze draak van een regeling de afgelopen jaren een achilleshiel van het kabinet is geworden, moge duidelijk zijn. In 2015 werd de basisbeurs nog vol goede moed afgeschaft om plaats te maken voor het leenstelsel, maar de toon veranderde al snel. Toch duurde het nog tot 2019 voordat de diverse politieke partijen openlijk uitspraken van het stelsel af te willen. Met het kersverse regeerakkoord kunnen we deze nu inderdaad gedag zwaaien, maar daarvoor moeten we nog wel wachten tot – jawel – september 2024.

Compensatie leenstelsel

De hamvraag is vervolgens: worden de studenten die in de periode 2015-2023 onder het leenstelsel vallen gecompenseerd? Er wordt één miljard uitgetrokken voor de zogenaamde ‘pechgeneratie’, maar waar dat geld precies aan wordt besteed en of dat genoeg is om alle betreffende studenten te compenseren, is nog de vraag.

Aanvraag hypotheek

Heb je een studieschuld of ben je van plan om geld te gaan lenen, doe dat dan alleen als het écht nodig is. Wil je na je studie een huis kopen, dan wordt bij de aanvraag van een hypotheek namelijk ook je studieschuld meegenomen. Afhankelijk van de hoogte van je schuld kan dit voor de hoogte van je hypotheek tot tienduizenden euro’s schelen.

Investeringen

Er is ook beter nieuws. Zo wordt er de komende jaren zevenhonderd miljoen euro gestopt in het onderwijs, investeert de regering in de komende tien jaar vijf miljard euro in onderzoek en ontwikkeling en wordt er tot en met 2026 vijfhonderd miljoen euro uitgetrokken voor Leven Lang Leren. Met dat laatste krijg je de mogelijkheid om je tijdens je verdere loopbaan te blijven ontwikkelen.

Studentenwelzijn

De komende jaren zal tevens structureel worden ingeïnvesteerd in studentenwelzijn, maar hoe en hoeveel is nog niet bekend. Verder wordt het Nationale Preventieakkoord, waarin plannen en regelingen staan voor een gezondere samenleving, aangevuld met mentale weerbaarheid.

Zit je momenteel om wat voor reden dan ook niet zo lekker in je vel en wil je praten? Bel dan eens met de Alles Oké? Supportlijn.

Toegankelijkheid hoger onderwijs

Tot slot noemt het regeerakkoord een aantal punten met betrekking tot het hoger onderwijs. Zo moeten selectieprocedures sterker door opleidingen worden onderbouwd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er een duidelijkere motivatie voor het afwijzen van een potentiële student moet komen. Verder krijgen studenten die in het eerste jaar hun BSA (bindend studieadvies) niet halen, in het tweede leerjaar nog een kans. Tot slot komt er meer aandacht voor het beheersen van studentenaantallen om bijvoorbeeld paal en perk te stellen aan (te) massale hoorcolleges en het huisvestingsprobleem voor (buitenlandse) studenten terug te dringen.

Lees ook: Beste Nederlandse rechtenfaculteit staat in Tilburg