Geen sterkere positie voor zwangere hbo- en wo-studenten

In het wetsvoorstel “Wet versterken positie mbo-studenten”, ingediend door minister Van Engelshoven, staat onder meer dat zwangere studenten in het mbo recht krijgen op maximaal zestien weken zwangerschapsverlof. Dit om te voorkomen dat studenten uitvallen. Onlangs werd over het wetsvoorstel gedebatteerd in de Tweede Kamer waaruit bleek dat de minister niet vindt dat een soortgelijke regeling voor hbo-studenten en wo-studenten nodig is.

Door Gracièla van Duinkerken

De SP en PvdA willen dat dit wetsvoorstel voor het gehele hoger onderwijs gaat gelden. Tijdens het debat over het wetsvoorstel werd daarom aan de minister gevraagd waarom een soortgelijke wetswijziging niet komt voor studenten op hogescholen en universiteiten. Volgens de minister geldt, in tegenstelling tot in het mbo, voor het hbo en wo vaak geen aanwezigheidsplicht. Peter Kwint van de SP merkte daarbij op dat er weliswaar geen aanwezigheidsplicht is, maar dat er wel een leenstelsel is die extra schulden kunnen veroorzaken bij studenten die studievertraging oplopen door het krijgen van een kind. Daarnaast geldt er een bindend studieadvies. Deze zaken zouden er toe kunnen leiden dat je als zwangere  student in een penibele situatie terecht komt, waardoor ook voor zwangere studenten op de hogeschool of universiteit een betere positie wenselijk wordt geacht.

Van Engelshoven: wettelijke versterking niet nodig

Van Engelshoven vindt dat hogescholen en universiteiten voldoende ruimte hebben om zelf rekening te houden met familieomstandigheden van een student. Daarnaast zijn volgens de minister momenteel genoeg andere regelingen waar zwangere studenten zich op kunnen beroepen en als voorbeeld daarbij wees zij op het profileringsfonds. Van Engelshoven acht een wet ter versterking van deze studenten daarom niet nodig: voor hen zou er in de praktijk geen probleem zijn.

Annemieke de Jong, oprichter van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders, is het oneens met de minister: “Op papier geldt misschien geen aanwezigheidsplicht, maar in de praktijk moet je gewoon naar de les komen. De jonge vrouwen die mij mailen met klachten komen ook gewoon van de hogeschool of universiteit.” Volgens de Jong dienen er wél regels te komen voor zwangere hbo-studenten en wo-studenten. De uitval is hoog onder zwangere studenten, waardoor dit wel degelijk een probleem is in de praktijk.