Dit moeten rechtenstudenten weten over de Rijksbegroting

Er komen nog meer bezuinigingen op het onderwijs, studenten betalen meer voor leningen en boodschappen, het stelsel van rechtsbijstand wordt herzien en er komt meer aandacht voor mediation in het strafrecht. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die dinsdag werd gepresenteerd.

Gevolgen studentenleven

De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden nog verder opgeschroefd met 19,5 miljoen euro. Dat terwijl er volgens eerdere plannen toch al 22 miljoen euro moest worden ingeleverd. De komende jaren zal er nog meer worden bezuinigd op hoger onderwijs, tot een totaal van 183 miljoen euro in 2021.

Het hoger onderwijs zou er eigenlijk ruim tweehonderd miljoen euro bij krijgen dankzij de opbrengsten van het nieuwe leenstelsel: in 2015 is de basisbeurs afgeschaft en daar zouden universiteiten en hogescholen nu de vruchten van plukken. Dat gebeurt ook wel, maar de nieuwe bezuinigingen gaan daar wel vanaf, meldt het Erasmus Magazine.

Met de nieuwe bezuinigingen wil het ministerie een gat op de begroting dichten. Belangorganisaties zijn boos. ‘Studenten worden opnieuw in de kou gezet door het kabinet,’ zeggen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijkse Studentenvakbond (LSVb) in een gezamenlijk persbericht. ‘De verdubbeling van de bezuinigingen is een klap in het gezicht van studenten en docenten,’ geeft ook Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), aan.

De bezuinigingen op het onderwijs zijn niet het enige probleem voor studenten. Ze gaan ook meer betalen voor hun studielening en boodschappen, zo blijkt uit de Rijksbegroting. De rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren wordt verhoogd, waardoor de maandlasten bij terugbetaling achttien procent hoger worden. Zij zijn daardoor in de toekomst duizenden euro’s duurder uit. Ten tweede verhoogt het kabinet vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van zes naar negen procent. Boodschappen, een bezoek aan de kapper en de fietsenmaker worden hiermee elke keer de helft meer belast.

Juridische ontwikkelingen

  • Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de voorwaardelijke invrijheidsstelling te wijzigen. Gedetineerden komen dan niet meer per definitie vrij als ze tweederde van hun straf hebben uitgezeten.
  • Er komt meer geld voor de aanpak van cybercime en zware, georganiseerde (drugs)criminaliteit.
  • Het kabinet wil het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal landelijk uniform gaan regelen.
  • De Wet affectieschade treedt op 1 januari 2019 in werking.
  • Het kabinet wil alle partners in de asielketen samenbrengen onder één dak ter bevordering van snellere en betere samenwerking.
  • Er komt voorlopig geen extra geld voor gefinancierde rechtsbijstand, wel wordt gekeken naar herziening van het stelsel.
  • De digitalisering van de Rechtspraak wordt opnieuw vormgegeven. De Rechtspraak kampt met een miljoenenschuld, maar dit wordt opgevangen door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
  • Waarschijnlijk wordt in 2019 de Experimentenwet Rechtspleging behandeld. Daarmee krijgen rechters meer ruimte om te experimenteren met eenvoudige procedures, zoals de spreekuurrechter.

Een uitgebreid overzicht van alle juridische aspecten van de Rijksbegroting is te lezen bij Advocatenblad.