Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor studenten

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat woensdag werd gepresenteerd, leidt tot de nodige gespreksstof. Wat is nu voor jou belangrijk? Hieronder in een notendop de belangrijkste (indirecte) ontwikkelingen voor (rechten)studenten op het gebied van onderwijs, werk, wonen, openbaar vervoer, veiligheid en zorg. 

Onderwijs

Leenstelsel
Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Wel wordt het collegegeld voor eerstejaars studenten gehalveerd. De Landelijke Studentenvakbond (LSvB) is niet blij met deze plannen en noemt de voorgenomen halvering een schijnmaatregel. Ook het Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is erg teleurgesteld en spreekt van pure symboolpolitiek.

Verengelsing

Opleidingen mogen alleen Engelstalig zijn als dit ‘van toegevoegde waarde’ is, zo staat in de wet. De vorige regering controleerde maar weinig op de naleving hiervan door de hogere onderwijsinstellingen, maar onder het nieuwe kabinet is het wel een aandachtspunt.

Studievoorschot

Het zinnetje ‘Bij het studievoorschot wordt in de toekomst aangesloten bij de 10-jaarsrente’ in het regeerakkoord zorgt ervoor dat je meer moet gaan terugbetalen nadat je bent afgestudeerd.

Numerus fixus

In het regeerakkoord staat expliciet dat het instellen van een numerus fixus voor een bacheloropleiding degelijk moet worden onderbouwd om te voorkomen dat de minister het besluit blokkeert. Het kersverse kabinet lijkt hier dus strenger op te gaan controleren.

Maatschappelijke stage

Jongeren kunnen een maatschappelijke stage (“maatschappelijke dienst”) doen van maximaal een half jaar. Dit is niet verplicht, maar degenen die dit doen, krijgen voorrang bij sollicitaties op banen bij de overheid. Wellicht komt er in de toekomst ook een dergelijke regeling voor het bedrijfsleven.

Werk

Werkgevers hoeven mensen pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Nu is dat nog na twee jaar. Aan de ene kant langer onduidelijkheid voor werknemers, aan de andere kant een steuntje in de rug voor werkgevers om nieuwe mensen aan te nemen.

Veiligheid

Er wordt 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. Dit wordt geïnvesteerd in onder andere het veiliger maken van ‘slimme’ apparaten met een internetaansluiting, zoals thermostaten en camera’s. Daarnaast een heikel punt: de ‘hackwet’. De nieuwe coalitie wil niet dat de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten willekeurig naar informatie kunnen vissen. Extra waarborgen zijn dus nodig om de nieuwe Wet computercriminaliteit III door de Eerste Kamer te krijgen.

Lees ook: Regeerakkoord 2017: meer politie, griffierechten gelijk (de belangrijkste plannen voor de advocatuur)

(Openbaar) Vervoer

Buiten de Randstad gaan meer sprintertreinen rijden, met name op de trajecten Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda. Daarnaast wordt honderd miljoen euro beschikbaar gesteld voor een betere fietsinfrastructuur, zoals fietsenstallingen bij ov-knooppunten.

Wonen

Er komen meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Ook wordt het systeem van huurtoeslag mogelijk vereenvoudigd.

Zorg

Het eigen risico voor de zorg blijft 385 euro. Even bestond nog de kans dat dit zou stijgen naar 400 euro, maar uiteindelijk is de knoop doorgehakt om het eigen risico in ieder geval tot 2021 op 385 euro te laten staan.

Het gehele regeerakkoord lees je hier.