Compensatie voor studenten in leenstelsel

Studenten die tussen 2015 en 2017 met een hbo of universitaire opleiding begonnen, krijgen mogelijk een compensatie. Deze eerste leenstelsel ‘lichting’ genoot namelijk niet van de beloofde investeringen die zouden worden gedaan in het onderwijs, zo concludeerde de Tweede Kamer deze week.

Het was de bedoeling dat de besparing van 860 miljoen die in de invoering van het leenstelsel in 2015 zou opleveren, werd gestoken in het onderwijs. Dat gebeurde echter niet: slechts een derde van dit bedrag kwam daar uiteindelijk terecht, zo concludeerde de Rekenkamer afgelopen januari al. De studenten die tussen 2015 en 2017 startten met hun studie, werden daarmee dubbel geraakt: ze kregen geen studiefinanciering meer, maar profiteerden ook niet van de investeringen in het onderwijs.

De Kamer verwacht nu een actieplan van minister Van Engelshoven van Onderwijs om de betreffende studenten te compenseren. De motie tot een maatregel werd ingediend door het CDA. ‘Deze studenten hebben er recht op dat ze gecompenseerd worden en daarom is het belangrijk dat de politiek dit signaal afgeeft,’ gaf Tweede Kamerlid Van der Molen van de coalitiepartij aan.

De Landelijke Studentenvakbond verwacht snelle actie van minister Van Engelshoven. ‘Het is genĂ¢nt dat deze belofte zo gebroken is.’