Studenten notarieel recht opgelet! Het meerjarenoverzicht is gepubliceerd

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB) publiceert elk kwartaal een overzicht met cijfers over het notariaat. In dit overzicht wordt onder meer het aantal gepasseerde akten, werkzame (kandidaat-)notarissen en ingeschreven testamenten weergeven. Vorige week is er weer een overzicht gepubliceerd waaruit bijvoorbeeld blijkt dat het aantal notariële akten is gestegen, het aantal mannen dat werkzaam is in het notariaat gestaag afneemt en dat het grotendeel van de kandidaat-notarissen vrouw is. Wij geven een kort overzicht van de opvallendste cijfers.

Door Donny Buisman

Het meerjarenoverzicht van de KNB illustreert dat er sinds 2014 telkens meer notariële akten worden gepasseerd. De afgelopen 33 jaar zijn er gemiddeld 1.415.697 akten gepasseerd. Dit waren er vorig jaar maar liefst 1.677.585 en 2017 staat daarmee op de zesde plaats. Het recordaantal ligt nog altijd in 1999 met 1.821.787 akten. De grootste stijging van 2017 heeft in Friesland plaatsgevonden met 13 procent

Net iets meer dan de helft, namelijk 52 procent, van alle akten hadden betrekking op onroerend goed. Het familierecht staat op een goede tweede plaats met bijna 32 procent van alle gepasseerde akten. De vraag is hoeveel van deze notariële akten volgend jaar nog worden verleend met de nieuwe voornemens van het huidige kabinet. Lees bijvoorbeeld hier ons artikel over het voornemen betreffende het trouwen onder huwelijksvoorwaarden zonder tussenkomst van een notaris.

Meer testamenten en akten

Vooral het levenstestament is populairder geworden met een stijging van 27 procent. Eerder steeg dit aantal in 2016 al met 38 procent. In totaal zijn er in 2017 ongeveer 87.000 levenstestamenten afgesloten waar dit er in 2015 nog 49.000 waren. Ook in het ondernemingsrecht zijn er opvallend meer notariële akten gepasseerd. Het gaat om een stijging van 5 procent naar ruim 60.000 oprichtingsakten en om stijging van 4 procent naar bijna 30.000 leveringen van aandelen.

De genoemde akten zijn in 2017 ondertekend door 945 mannelijke notarissen en 311 vrouwelijke notarissen. Het aantal mannelijke notarissen neemt daarmee gestaag af en er werken relatief meer vrouwelijke notarissen. Een blik op de kandidaat-notarissen maakt het aannemelijk dat deze groei zich de komende jaren zal doorzetten. Slechts een kwart van de notarissen is nu vrouw maar op 1 januari 2018 waren er 1.860 vrouwelijke kandidaat-notarissen, wat neerkomt op ongeveer 67 procent. Dat is bijna twee keer het aantal werkzame mannelijke notarissen in 2017.