Studente ten onrechte uitwonendenbeurs door de neus geboord

Verhuizen naar Delft, een uitwonendenbeurs aanvragen, maar je vergeten in te schrijven in het gemeenteregister van je nieuwe woonplaats. Deze vergissing leverde een Delftse studente een boete op, omdat ze volgens DUO ten onrechte een beurs voor uitwonenden zou hebben ontvangen. De studente besloot naar de rechter te stappen. Ziet de rechtbank deze misstap door de vingers?

Door Inge Hoiting

De studente ontving vanaf februari 2015 al één jaar een beurs voor uitwonenden toen ze op de vingers werd getikt. Hoewel de studente met een huurovereenkomst en betalingen kon aantonen dat ze wel degelijk in Delft woonde, was het kwaad toen al geschied. In het gemeentelijke register stond ze namelijk nog ingeschreven bij haar ouders. En voor het recht op een uitwonendenbeurs mag het adres dat uit de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) naar voren komt, niet overeenkomen met het ouderlijk adres.

Dit administratieve foutje was voor DUO voldoende om ruim € 2.000,- van de studente terug te vorderen, bestaand uit het verschil tussen de thuiswonenden- en uitwonendenbeurs. Buiten alle proporties, vond de studente. Zij stelde dat DUO haar adres direct na de aanvraag op eenvoudige wijze had kunnen controleren in de BRP. De fout was dan meteen aan het licht gekomen zonder vergaande gevolgen

De rechtbank kon de studente hierin volgen en stelde dat uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat DUO voor de eerste uitbetaling had moeten controleren of de studente voldeed aan de gestelde voorwaarden. De wetgever hoopt met zo’n directe controle effectief te kunnen optreden tegen misbruik van de uitwonendenbeurs. Aangezien DUO die controle had nagelaten vond de rechtbank het een te zware maatregel om de studente dan wel een forse boete op te leggen.

Hoewel de rechtbank nog onderstreepte dat de studente zelf verantwoordelijk is voor een correcte registratie van haar woonadres, woog de rechtbank in haar oordeel mee dat de studente daadwerkelijk in Delft woonde en niet het oogmerk had om misbruik te maken van de uitwonendenbeurs. Daarnaast zou de terugvordering grote financiële consequenties voor haar hebben. De boete van ruim tweeduizend werd daarom door de rechtbank van tafel geveegd.