Strengere voorwaarden aan Tozo-regeling: partnertoets verplicht

In de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (de ‘Tozo-regeling’) zal een partnerinkomenstoets worden ingevoerd. ZZP’ers krijgen dan geen financiële ‘coronasteun’ meer wanneer zij kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner.

Door Rose-Marie Mühren

De Tozo-regeling is voor zelfstandigen van wie het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gedaald. Per ZZP’er is de uitkering maximaal 1.500 euro per maand. Toen de regeling werd ingevoerd, werd snelheid boven zorgvuldigheid verkozen. Daarom werden weinig eisen gesteld aan de aanvragers. De regeling loop tot 1 juni, maar zal worden verlengd met drie maanden. Bij de verlenging wordt dus wel zorgvuldiger gekeken naar de aanvragers.

Staatssecretaris Van Ark wil de voorwaarden strenger maken, omdat honderdduizenden zelfstandigen een beroep doen op de Tozo-regeling. Van Ark zegt dat deze ondernemers vaak acuut in de financiële problemen zijn gekomen, omdat het werk stilviel door het uitbreken van de coronacrisis. Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen naar verwachting meer zelfstandigen de komende periode weer opstarten. Voor sommige ondernemers geldt dit echter niet.

De verlengde Tozo-regeling is van toepassing op de ondernemers die niet kunnen terugvallen op andere inkomsten. Het inkomen van de partner van de aanvrager bepaalt daarom mede de hoogte van de aanvullende uitkering. In de vorm van een schriftelijke verklaring zal een zelfstandige duidelijk moeten maken dat zijn partner onvoldoende verdient om op terug te vallen. Dit moet ervoor zorgen dat alleen ZZP’ers die in hoge nood zitten, gebruik kunnen maken van de regeling.