Strengere regels voor het halen van je rijbewijs

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er strengere regels komen voor rijinstructeurs en hun leerlingen. De maatregelen zijn bedoeld om de slagingspercentages te verbeteren en automobilisten beter voor te bereiden op veilig verkeersgedrag.

Dit betekent een significante verandering van de huidige situatie. Kandidaten kunnen niet langer een rijexamen afleggen zonder een formele rijopleiding te hebben gevolgd. Verder worden de leerdoelen voor rijopleidingen concreter gemaakt. De lessen worden onderverdeeld in vier fasen, waarbij elke fase een hogere moeilijkheidsgraad van verkeerssituaties introduceert. De nieuwe regelgeving verplicht kandidaten om ervaring op te doen met rijden in het donker en om minstens één keer de snelheid van 130 km/u te bereiken. Ook zal aandacht worden besteed aan ‘sociaal rijgedrag’.

Harbers wil ook de eisen voor de opleiding van rijinstructeurs aanscherpen. In het nieuwe systeem is het niet langer voldoende om slechts een examen af te leggen voor het verkrijgen van de lesbevoegdheid. Voortaan moeten rijinstructeurs een gespecialiseerde opleiding volgen bij een erkend instituut. Daarnaast introduceert het voorstel een verplichte verlenging van de lesbevoegdheid elke vijf jaar, waarbij instructeurs zowel een theorie- als een praktijkexamen moeten afleggen. Een opvallende wijziging is dat instructeurs die driemaal zakken voor deze examens hun bevoegdheid verliezen. Dit staat in schril contrast met de huidige situatie, waar geen consequenties zijn voor het herhaaldelijk zakken voor de examens.

Financiële gevolgen

De voorgestelde hervormingen zullen onvermijdelijk financiële gevolgen hebben. Deze kosten zullen naar verwachting worden verdeeld over consumenten, rijscholen en rijinstructeurs. Momenteel wordt onderzocht hoe deze kosten zo eerlijk mogelijk kunnen worden verdeeld, zodat de financiële last voor leerlingen gelijk blijft. De verbeteringen in het rijonderwijs die bijdragen aan hogere slagingspercentages zullen deels de kosten van rijlessen bepalen. Wanneer de kwaliteit van de rijopleiding verbetert, neemt de kans toe dat leerlingen bij hun eerste poging slagen voor het rijexamen. Dit betekent dat ze niet herhaaldelijk hoeven te betalen voor examens en bijkomende rijlessen.